Timmermans: Regeringens åtgärder räcker inte

Frans Timmermans, EUs lagstiftningskommissionär.
Foto: FB

Polen har inte gjort tillräckligt för att lösa problemet med politisk styrning av landets domstolar. Det sade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans i debatten i EU-parlamentet på onsdagen.

Timmermans är den kommissionär som har ansvar för lagstiftningsfrågor och som har förhandlat med den polska regeringen i flera år för att de nya domstolslagarna ska överensstämma med EUs demokratiska värden.

De fyra tillägg som regeringen gjort räcker inte för att eliminera oron för allvarliga brott mot rättsstatsprincipen, sade Timmermans. Det finns fortfarande allvarliga brister på sex punkter i det polska rättssystemet.

Frågan tas upp igen vid EUs ministerrådsmöte den 26 juni, sedan Timmermans i nästa vecka varit i Warszawa för att än en gång diskutera med den polska regeringen.

Men utrikesminister Jacek Czaputowicz sade redan före debatten i EU-parlamentet att Polen kommer att försvara sin rätt att reformera domstolsväsendet. Enligt regeringens uppfattning har Polen uppfyllt alla EUs krav med råge.

Rättsstatsprincipen innebär att ett lands domstolsväsende är fristående från politisk eller annan påverkan och att det finns garantier mot att staten kan missbruka sin makt. Med den nya domstolslagstiftningen i Polen ställs tidigare oberoende domstolar under politisk kontroll – justitieministern/riksåklagaren kan t.ex. självständigt byta ut och pensionera ledamöter i Högsta domstolen.

För att understryka att frågan är viktig har EU så småningom aktiverat artikel 7:1. Enligt den paragrafen kan EU-parlamentet slå fast att Polen allvarligt åsidosatt EUs värden under förutsättning att fyra femtedelar av medlemsländerna röstar ja. Om så sker man gå vidare till artikel 7:2 som kan sluta med sanktioner mot ett land. Det kräver full enighet och i fallet Polen kommer det knappast att bli aktuellt eftersom Ungern redan för ett par år sedan lovat att rösta nej. (Europaportalen och Polskie Radio 14 juni 18)