Polen ogillar utstationeringsdirektivet

Polen och Ungern motsätter sig ändringarna i EUs utstationeringsdirektiv som arbetsmarknadsministrarna i veckan godkände i Luxembourg.

De är både onödiga och skadliga, säger vice arbetsminister Stanisław Szwed. Det innebär att det blir svårare att skicka arbetare utomlands och det strider mot EUS regler om fri rörlighet för varor och tjänster.

Europeiska rådet motiverar de nya reglerna med att de garanterar att arbetstagare som av sitt företag utstationeras för att arbeta i ett annat land ska ha åtminstone den minimilön som gäller i värdlandet. Avsikten är att säkerställa rättvisa löner och samma villkor för alla som arbetar på samma arbetsplats, samtidigt som principen om fri rörlighet för tjänster upprätthålls.

Polen anser att förändringarna kommer att slå mot det polska transportväsendet som förlorar sin konkurrenskraft på västeuropeiska marknader. (Polskie Radio 21 juni 18)