Unga polacker vänder katolska kyrkan ryggen

Katolska kyrkan tappar greppet om de unga.
Foto: G. Lindberg 2014

Polen ligger överst på en lista över 106 länder där unga människor tar avstånd från kyrkan. I gruppen under fyrtio år är det bara 16 % som anser att religionen är ”mycket viktig” i deras liv. I gruppen över fyrtio år säger hela 40 % att religionen är mycket viktig för dem. Det visar en undersökning från opinionsinstitutet Pew Research. Skillnaden mellan de yngre och de äldre handlar om såväl böner, söndagsmässan som den allmänna inställningen till religionen.

Denna massflykt har att göra med gapet mellan det som kyrkan förkunnar och verkligheten, menar teologen och historikern professor Stanisław Obirek.

Biskoparna menar man å andra sidan att katolska kyrkan måste hitta andra sätt att kommunicera med ungdomar. Redan Johannes Paulus II insåg att man måste finna ett språk som når ut till unga människor som ju är ”kyrkans vår”. Den nuvarande påven Franciskus är också mån om att inte förlora kontakten med de unga. Han kommunicerar med enkla signaler och med symboler som formar de ungas värdehierarki.

Det finns dock även undersökningar som visar att själva kommunikationssättet inte räcker. Undersökningar som ärkebiskop Grzegorz Ryś har genomfört visar till exempel att bara 6,7 % av de unga är emot sex före äktenskapet och enbart 6 % är emot preventivmedel.

Är det måhända dags att ändra policyn, katolska kyrkan?

Dorota Tubielewicz Mattsson