Ändrad lag förbättrar relationerna med Israel och USA

Premiärminister Mateusz Morawiecki på presskonferensen.
Foto: Krystian Maj, KPRM.

Krisen mellan Polen och Israel är nu över. I dagarna undertecknade de två ländernas premiärministrar Benjamin Netanyahu och Mateusz Morawiecki en deklaration där man förklarade att det finns ett gemensamt intresse av fri historisk forskning för att främja förståelse och för att bevara minnet av Förintelsens historia. Man slår också fast att formuleringar som polska dödsläger är djupt felaktiga och förminskar Nazi-Tysklands ansvar för koncentrationslägren i Polen. Samtidigt fördömer man både antisemitism och anti-polonism.

Orsaken till krisen var den lag som Polen antog i våras och som gjorde det straffbart att använda uttryck som polska dödsläger eller på annat sätt göra sken av att Polen helt eller delvis hade något ansvar för nazisternas förbrytelser i landet under ockupationen under andra världskriget.

Israel surnade till och undrade om Polen försökte mörka den antisemitism och de pogromer som obestridligen förekom i Polen under perioden. Mängder av överlevande judar har mycket att berätta om hur de blivit bemötta i Polen – skulle det nu bli straffbart att tala om det?

Israel fick stöd av USA vilket var besvärande för regeringen Morawiecki – den amerikanska administrationen har låtit förstå att några möten på toppnivå med Polen inte kan komma på tal förrän lagen är ändrad. Därför blev president Andrzej Duda inte inbjuden till Vita Huset vid sitt besök i USA härförleden.

Även Berlin reagerade och påpekade att Tyskland aldrig försökt undandra sig ansvaret för dödslägren: de byggdes och drevs av Hitler-Tyskland.

På presskonferensen efter undertecknandet förklarade Morawiecki att det som var bra med lagen var att den bidrog till att stimulera debatten om Polens krigstida historia.

Vi ville skydda Polens rykte utomlands och klargöra landets roll under Förintelsen, sade han.

Nu har Förintelselagen ändrats och fängelse ingår inte längre i straffskalan. Polen och Israel har slutit fred. Uppmjukningen av lagen har främst gjorts för att tillfredsställa Washington som vill se en förbättring av relationerna med Israel. (Polskie Radio och wB 27 juni 18)