Katolska kyrkan: Polen bör bli nyktrare

Biskop Tadeusz Bronakowski, ordförande i den kyrkliga kommitté som ska verka för ökad nykterhet bland polackerna.
Foto: Patryk Korzeniecki, wikipedia.

Polskheten ska inte förknippas med rus utan med nykterhet och man når ingen personlig eller nationell frihet utan nykterhet. Det säger biskop Tadeusz Bronakowski, ordförande i den kyrkliga kommitté som ska verka för ökad nykterhet bland polackerna.

Biskopskonferensen har diskuterat alkoholkonsumtionen i landet. Befolkningen dricker för mycket, enligt uppgift i genomsnitt 10 liter ren alkohol om året per person. Målet är att vuxna ska kunna halvera den mängden och ungdomar under 21 år bör inte dricka alkohol överhuvudtaget. Biskoparna rekommenderar begränsad tillgänglighet och höjda priser.

Samt att medborgarna ska avhålla sig från alkohol i 100 dagar – eftersom Polen i november fyller 100 år.

Kyrkan engagerar sig nu alltså tillsammans med regeringen arbeta för att öka nykterheten i Polen. Enligt internationell statistik tillhör polackerna dem som dricker mest. På senare år har tillgängligheten begränsats med hjälp av strängare lagstiftning – idag kan kommunerna förbjuda alkoholförsäljning mellan kl 22.00 och 06.00. Tv-reklam för alkohol under samma tid får inte förekomma. Det är också förbjudet att dricka alkohol på allmän plats. De nya reglerna har orsakat protester bland såväl producenter som försäljare av alkohol.

Kyrkans initiativ har emellertid blivit föremål för diverse skämtsamheter på sociala medier. Många påpekar att prästerna själva dricker för mycket alkohol, och den som googlar hittar lätt artiklar om kyrkliga rattfyllerister som kört ihjäl folk, skriver nyhetsportalen Natemat.pl. ÄrkebiskopSławoj Leszek Głódź, nyligen avslöjad som aktiv agent och informatör åt kommunistregimen, har gjort sig känd för sitt expansiva drickande.

Frågan om prästerskapets alkoholkonsumtion har därmed blivit en debatt i debatten. Några menar att den trots allt är ett mindre problem, i synnerhet som behandling mot alkoholberoende är gratis i Polen. Andra anser att prästerna ska vara ett föredöme för de troende, men att kyrkan i det fallet fungerar som en familj – man vill inte tvätta sin smutsiga byk inför andra. Därför erkänner man inte alkoholism inom kyrkan, men alkoholism är ett stort samhällsproblem som måste bekämpas.

Enligt officiell statistik är 800 000 polacker alkoholberoende och tre miljoner dricker regelbundet för mycket. (Natemat.pl, Polskie Radio och wB 17 juli 18)