KD: Duda hade rätt att benåda Kamiński

Säkerhetschefen Mariusz Kamiński.
Foto: Jarosław Roland Kruk, wikipedia.

Konstitutionsdomstolen avgjorde på tisdagen att president Andrzej Duda inte gjorde fel när han våren 2015 benådade nuvarande säkerhetsministern Mariusz Kamiński, som tidigare under året dömts för maktmissbruk och brottsprovokation.

Kamiński utnämndes under regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) förra regeringsperiod till chef för den nyinstiftade Antikorruptionsbyrån (CBA). Under uppmärksammade former utredde han en rad av regeringspartiets politiska fiender för korruption och ansågs gå PiS-regeringens ärenden.

Regeringen föll efter en skandal 2007 där CBA var inblandad, och i parlamentsvalet som följde ställde Kamiński upp som PiS-kandidat. Han blev invald och fick därmed automatiskt parlamentarisk immunitet. Rättegången sköts upp.

Men efter flera års överklaganden fälldes han i mars 2015 för maktmissbruk, brottsprovokation, dokumentförfalskning osv. Domen blev tre års fängelse och tio års förbud att återinträda i offentlig tjänst.

Det året hölls två val i Polen – i maj valdes Andrzej Duda till president och efter parlamentsvalet i oktober bildade regering PiS. Kort efteråt benådade Duda den trogne Kamiński.

Det förstår ju alla att den domen var politisk, sade Duda.

Många jurister hävdade att benådningen var ogiltig efter som domen inte vunnit laga kraft – Kamiński hade än en gång överklagat.

Regeringen hade inga problem med det, Kamiński utnämndes till chef över republikens säkerhetstjänster och blev i ett slag en av Polens mäktigaste personer. Han blev också minister i ett nyinrättat nationellt säkerhetsdepartement.

Under tiden hamnade frågan om benådningen på Högsta domstolens bord och HD, som ännu inte påverkats av domstolsreformen, gjorde i maj i år bedömningen att Duda störde rättsprocessen när han ingrep innan domen mot Kamiński vunnit laga kraft. Han hade gjort fel som benådat den blivande säkerhetsministern.

Kamiński bollade över frågan till den nya Konstitutionsdomstolen som i sin tur kom fram till att presidenten har rätt att benåda på eget initiativ. Alltså var benådningen okej. Högsta domstolens beslut går inte att överklaga, och över säkerhetsministern vilar nu inga formella skuggor. Det kan vara värt att påminna om att det i den nya domstolsreformen finns en paragraf om att Högsta domstolen framgent ska kunna ta upp fall från de senaste tjugo åren till omprövning. (Polskie Radio, wB 17 juli 18)