Juristgrupp söker lösningar för tiden efter PiS

Professor Marcin Matczak, en av de grundlagsexperter som ingår i den informella juristgruppen.
Foto: FWW högskola.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) håller på att avveckla rättsstaten. Men vad händer i Polen när partiet inte längre är vid makten och det demokratiska systemet förstört? Hur återskapas demokratin i Polen?

Det undersöker en informell grupp jurister och andra experter som arbetar fram metoder att återinföra ett tillstånd som är förenligt med grundlagen. När det förr eller senare blir ett maktskifte ska det finnas svar på hur den juridiska situationen i Polen normaliseras.

Frågan är om det är möjligt att avveckla Lag och Rättvisas (PiS) samtliga juridiska beslut som är oförenliga med grundlagen, hur det i så fall ska gå till och hur lång tid processen kan ta.

Med tanke på att gruppen är informell och att vissa deltagare inte vill att deras namn ska avslöjas kan jag inte säga så mycket, förklarar professor Marcin Matczak, grundlagsexpert och den enda namngivna i expertgruppen. Men vi är mycket oroliga över vad som händer med det polska rättssystemet, och vi känner till de mekanismer som styr grundlagen så väl att vi inser att det inte blir lätt att ställa allt tillrätta.

Vi har bland annat funderat på om det går att avsätta de domare som PiS nu tillsatt utan att bryta mot författningen. Och vi har konstaterat att det är möjligt, säger han. Detsamma gäller de domstolsbeslut som fattats av felaktiga domarsammansättningar i Konstitutionsdomstolen och Högsta domstolen.

Mer än så vill han inte avslöja – planen för hur man ska lämna kaoset och rättslösheten ska hållas hemlig tills vidare, annars kan de nuvarande makthavarna vidta åtgärder för att försvåra eller rent av omöjliggöra räddningsplanen.

Många tror att om det blir ett maktskifte eller om de nuvarande makthavarna besinnar sig så kan man ogiltigförklara allting som PiS genomfört. Men det kan inte vara så att om ett parti vinner valet så kan man jämna allting med marken med en enda ny lag, påpekar Matczak. Så fungerar det inte i en rättsstat. Grundlagen måste följas i alla lägen annars fördjupas bara den konstitutionella krisen. Det kan alltså inte bli fråga om omedelbara åtgärder eller uppgörelser. Expertgruppen arbetar för att finna lösningar som är förenliga med grundlagen, inte för att besvara rättslöshet med rättslöshet.

Vi samarbetar inte med något oppositionsparti. Alla arbetar ideellt och när tiden är mogen publicerar vi resultatet av vårt arbete. Alla ska kunna använda sig av våra lösningar, försäkrar Matczak.

Det är svårt att tro att den nuvarande regimen kommer att inse sina misstag och vilja ta till expertgruppens lösningar. Man får hoppas att den politiska oppositionen i Polen kommer att vilja göra det. För i dagsläget det är knappast troligt att den har egna lösningar att komma med.

Dorota Tubielewicz Mattsson