Även sovjetiska krigsskador kan utredas

Arkadiusz Mularczyk, PiS.
Foto: Lukasz Plewnia, wikipedia.

Vi bör upprätta en rapport över de förluster vi åsamkats av Sovjetunionen under andra världskriget, för att få en uppfattning om skadornas omfattning, både vad gäller människoliv och materiell egendom. Det säger Arkadiusz Mularczyk, ordförande i den parlamentariska kommitté som utreder hur mycket extra skadestånd Polen ska kräva av Tyskland efter andra världskriget.

Mularczyk, som tillhör regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), påpekar att även Sovjetunionen orsakat Polen stor förödelse och att den bör dokumenteras.

Rapporten om skadeståndet från Tyskland ska vara klar i början av nästa år, då har vi en förteckning över vad Polen förlorade under krigsåren 1939–45. Sedan inleder vi förhandlingar med den tyska regeringen, säger han.

Därefter bör vi göra en liknande utredning om de skador som Sovjetunionen åsamkat Polen, säger han. Visserligen existerar Sovjetunionen inte längre, men rapporten bör tas fram.

Det är ingen tvekan om att det var de nazistiska ockupanterna som åstadkom störst skada i Polen. Flera miljoner av landets befolkning, framför allt judar, mördades i koncentrationslägren och många städer, bland dem Warszawa, bombades sönder och samman.

Men den 17 september 1939 invaderades östra Polen av den sovjetiska armén, tusentals officerare arresterades och transporterades till Sovjet, där runt 20 000 senare mördades. Efter Jaltakonferensen tillföll nästan hälften av östra Polen Sovjetunionen och 178 000 kvadratkilometer i öst förklarades tillhöra Sovjetsfären. Polen kompenserades med 101 000 kvadratkilometer av östra Tyskland, säger Mularczyk.

Redan för ett år sedan när PiS på allvar började tala om krigsskadestånd från Tyskland påminde Berlin om att skadestånd faktiskt betalades ut efter krigsslutet, och att den dåvarande polska regeringen förklarade sig helt tillfreds med summans storlek. Regeringen har svarat att man inte tar ansvar för beslut som fattats under den period när Polen var ockuperat av kommunismen, dvs. fram till 1989 då kommunismen föll.

Om PiS nu vill dra igång en skadeståndsprocess mot Ryssland, som på sätt och vis kan sägas vara Sovjetunionens arvtagare, återstår att se. Men det är svårt att tro att Moskva skulle säga ja till att betala ut miljardbelopp till Polen. (polandinenglish.info och wB 30 juli 18)