Omfattande rättshjälp införs i Polen

President Andrzej Duda.
Foto: Krzysztof Sitkowski/KPRP

I början av nästa år kommer alla medborgare som inte själva har råd att betala för en advokat att få tillgång till fri rättshjälp. Tidigare har bara funktionsnedsatta åtnjutit denna förmån.

Det säger president Andrzej Duda, som undertecknade den nya lagen på måndagen.

Alla som behöver rättshjälp kommer att få det, det handlar om kostnadsfri rådgivning till människor som befinner sig i en svår livssituation, som inte själva kan lösa sina problem. Man ska kunna få grundläggande juridiska råd i frågor som handlar om t.ex. skuldsättning, bostadsfrågor, social trygghet. Man ska kunna lösa konflikter utan att dra dem inför rätta, vilket kommer att lindra domstolarnas arbetsbörda. Det gäller särskilt familjefrågor, säger presidenten. Samhället ska ställa upp för sina medborgare.

Rådgivningen gäller privatpersoner, inte företag, och med hjälp av statliga medel ska frivilligorganisationer stå för rådgivningen, säger Duda. (PAP 30 juli 18)