Polska statyer har fått nya kläder

Skärmdump från FB.

Över hela Polen kläs nu statyer i offentlig miljö i t-shirts med ordet KONSTYTYCJA (Grundlagen) på framsidan. Det är den senaste formen av protest mot PiS-regeringens juridiska reformer.

Och polisen rycker ut för att gripa brottslingarna som vanärar samhällets kulturella utsmyckning.

Det är både skrattretande och farligt. Skrattretande för att makthavarna gör sig till åtlöje; farligt för att myndigheter, som mobiliserar icke-adekvata maktmedel för att förfölja människor som klär statyer i t-shirt, också kan tänkas gå mycket längre i sin iver att försvara regimen.

Det har förresten redan inträffat. De som misshandlats under demonstrationerna utanför Högsta domstolen ska – enligt makthavarna – ha tillfogat sig skadorna själva. Användningen av tårgas tillskrevs också de demonstranterna. Folk har gripits och anklagats för brott. Inrikesminister Joachim Brudziński kom med förtäckta hot.

Samtidigt tycks det vara omöjligt att identifiera personer som bär på rasistiska banderoller under nationalisternas marscher. Den 1 augusti, när hela Polen högtidlighöll minnet av Warszawaupprorets utbrott, fick de till och med eskort av polisen.

Poliskåren har kämpat länge för att slippa associeras med den kommunistiska milisen, men idag återkommer associationerna till våld, förtryck och repressalier. Polisen blir alltmer politiserad och utnyttjas till att implementera regimens aktuella politik snarare än till att skydda befolkningen.

Regimen är uppenbarligen rädd för Konstitutionen som pryder statyer över hela landet. Regimen använder polisen för att göra upp med politiska motståndare. Regimen monterar ner det polska rättssystemet. Hela Polen ser det. Och hela Europa också. Hur länge till?

Dorota Tubielewicz Mattsson