Gowin: Vi bortser från en fällande dom i EU-domstolen

Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin.
Foto: Facebook.

Om Polen fälls i EU-domstolen för lagen om Högsta domstolen har vi troligen inget val – vi måste bortse ifrån utslaget. Det säger högskoleminister Jarosław Gowin, partiledare i lilla högerpartiet Polen Tillsammans, vice premiärminister och högskoleminister.

På måndagen inledde EU-domstolen på begäran av Polens Högsta domstol en bedömning av om den nya lagen strider mot grundlagen och de mänskliga rättigheterna som Polen vid EU-inträdet åtagit sig att följa.

Lagen om Högsta domstolen ger regeringen rätt att pensionera domarna i förtid, och enligt regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är det viktigt att man får rensa ut rester från den gamla kommunistregimens tid. Ledamöterna i Högsta domstolen bedömde lagen som oförenlig med grundlagen, och ordföranden Małgorzata Gersdorf har förklarat att hon ämnar fortsätta sitt uppdrag tills förordnandet är slut år 2020.

Gowin utesluter inte att detta skulle kunna innebära att Polen lämnar EU.

Men det skulle vara första steget till att EU förstör sig själv, och ansvaret för det ligger inte på den polska regeringen utan på EU-domstolen, säger Gowin. (Rzeczpospolita 28 aug 18)