Väljarna stöder inte domstolsreformen

Högsta domstolen i Warszawa.
Foto: Gunilla Lindberg.

Om EU-domstolen kommer fram till att domstolsreformen i Polen strider mot EU-lagen har domstolen rätt att stoppa lagpaketet. Det anser en majoritet av väljarna, 54 %, i en färsk opinionsundersökning.

Runt hälften av de svarande, 49 %, anser att de nya lagarna utgör ett oacceptabelt angrepp på rättssäkerheten i landet och är ett sätt att ta kontroll över domstolsväsendet.

Bara 35 % tycker att PiS gör helt rätt vad gäller domstolsväsendet – trots att partiets höga siffror i de politiska opinionsmätningarna. Bland PiS-väljarna är stödet för domstolsreformen inte oväntat betydligt större än bland dem som röstar på något annat parti.

Bara 5 % har svår att ta ställning i frågan – en låg siffra i polska opinionsundersökningar.

EU-domstolen inledde i början av veckan sin granskning av lagen om Högsta domstolen, som bland annat ber justitieministern rätt att förtidspensionera ledamöter och ersätta dem med nya som handplockats ur de egna leden.

När vice premiärminister högskoleminister Jarosław Gowin häromdagen förklarade att Polen inte avser att rätta sig efter EU-domstolens utslag om det går regeringen emot, hade han alltså knappast väljarna med sig.

Vad gäller striden om domstolarna tycks polackerna i allmänhet ha samma åsikt som oppositionen och EU, trots partiets popularitet i andra undersökningar. (OKO.press 23 aug 18)