Repressalier mot kritiska domare

Flera domare hotas nu av de disciplinära åtgärder som införts i och med de nya kontroversiella domstolslagarna. Det är Igor Tuleya och Bartłomiej Przymusiński, talesman för organisationen Iustitia. De kommer i så fall att dras inför den nyinrättade Disciplinära kammaren (Izba Dyscyplinarna) vid Högsta domstolen, handplockade av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och i synnerhet justitieministern. En tredje domare, Krystian Markiewicz, är kallad till förhör. Samtliga har i kritiska ordalag uttalat sig om justitieminister Zbigniew Ziobros reform av det polska rättssystemet, skriver portalen OKO.press. De har nu fjorton dagar på sig att förklara sig.

Anklagelserna gäller deras uttalanden i olika medier. Tuleya har antytt att det nya politiskt styrda valet av nya ledamöter till Högsta domstolen inte skett i överensstämmelse med grundlagen, och  Przymusiński har kallat valet för en ”skönhetstävling”.

Det kan även handla om att de läckt om att Medborgarplattformens överklagande av man lade ner förundersökningen av i vilken lokal det omdiskuterade budgetbeslutet år 2016 fattades. Markiewicz ska förmodligen vara vittne.
Biträdande ombudsmannen för disciplinära ärenden som verkar vid Polska domstolsrådet (KRS) är tillsatt av justitieminister Ziobro, skriver OKO.press.

Som presstalesperson uppträder Przymusiński ofta i medierna. Han är känd för sin kritiska ställning gentemot den pågående reformen som enligt honom är ett brott mot författningen. Tuleya har också gjort sig känd för att öppet försvara domstolarna oberoende och maktens tredelning.
De berörda domarna vill inte uttala sig, men andra domare anser att krav på vittnesmål och klargöranden syftar till att tysta ner Tuleya och Przymusiński samt är ett straff för deras kritik av de nuvarande makthavarnas förehavanden. Det är en skrämseltaktik – domare ska inte ta sig friheter och vara kritiska mot vare sig reformen, det nya Polska domstolsrådet (KRS) eller Konstitutionsdomstolen (KD). Dessa påtryckningsmedel mot domarna måste tas på allvar. Om Tuleya och Przymusiński förklaras ha överskridit gällande normer kan de drabbas av disciplinära åtgärder som brottsmisstankar och rättegång.
Ytterligare en domare hotas av disciplinära åtgärder, skriver OKO.press. Det är Monika Frąckowiak i Poznań som uttalat sig offentligt i samband med demonstrationer till stöd för KD och författningen. Hon har framträtt i medier och deltagit i debatten kring polska domstolar i Europaparlamentet. Idag är det ingen som vet om man bara försöker skrämma Tuleya och Przymusiński eller om man verkligen tänker ta till det tunga artilleriet. Om så är fallet är Polen återigen en förtryckarstat.
Dorota Tubielewicz Mattsson