Jakten på de trotsande domarna

President Andrzej Duda har nu fattat sitt beslut om vilka ledamöter i Högsta domstolen (HD)som ska få fortsätta sin tjänstgöring efter att ha uppnått pensionsåldern. Beslutet gäller dock bara fem av domarna, de som tidigare godkänts av det nya politiskt styrda Polska domstolsrådet (KRS).
Samtidigt fattar han inget beslut om de återstående domare som fyllt 65 år, vilket innebär att de får gå i pension, meddelar presidentkansliet.

På så sätt vill Duda göra sig av med de sju oönskade domarna utan att riskera anklagelser om brott mot grundlagen. Även HD:s förste ordförande professor Malgorzata Gersdorf riskerar tvångspensionering trots att hennes sexåriga mandat enligt grundlagen löper ut först 2020. Men så länge vill regimen inte vänta.
Grundlagsexperten professor Marek Chmaj anser att de sju domarna fortfarande kan verka som HD-domare. Och presidenten – hur han än vrider och vänder på det – kommer inte att kunna undgå ansvaret för att ha brutit mot författningen.
Högsta domstolen har vänt sig till EU-domstolen med två prejudicerande frågor som man vill ha behandlade i snabbare takt. Dels proceduren kring valet av Polska domstolsrådets medlemmar och dels förändringarna i lagen om Högsta domstolen.

HDs ledamöter anser att presidenten inte bör fatta några beslut så länge EU-domstolen inte behandlat ärendet, säger HD:s presstalesman Michal Laskowski. Duda har inte respekterat HD:s beslut om att frysa alla utrensningsprocedurer tills Europeiska unionens domstol kommer med ett utlåtande. Han har inte heller velat vänta på EU-domstolens utslag.
Dorota Tubielewicz Mattsson