Avverkningarna skadade Białowieża

Publicerad 2018-10-08 11:37

Białowieża – Europas sista urskog d skadades av avverkningarna för ett par år sedan.
Foto: wikipedia

När delar av Europas sista urskog efter ett stort utbrott av granbarkborre avverkades för ett par år sedan väckte det stor uppmärksamhet och polska och internationella miljöorganisationer drog igång stora protester. Efter utslag i Europadomstolen upphörde avverkningarna i slutet av 2017.

Forskare från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, och Polen har nu lagt fram en rapport om hur mycket av skogen som påverkats. Bland förlorarna finns sällsynta hackspettar, lodjur och många insektsarter.

För att begränsa skadan föreslås att kalhyggena ska få utvecklas naturligt och att hela skogen blir nationalpark.

Miljödepartementet beordrade avverkning för att stoppa stora angrepp av granbarkborre, men miljöexperter ansåg att skogen skulle klara av angreppen på egen hand. Man misstänkte att det egentliga skälet var att det statliga skogsbolaget behövde mer timmer.

Nu har Grzegorz Mikusiński från Sveriges lantbruksuniversitet tillsammans med kollegor i Polen konstaterat att 675 hektar massavverkats, huvudsakligen i de nordvästra och centrala delarna av Białowieżaskogen. Runt 229 hektar är skog med en stor andel gamla träd (minst 10 procent 100 år eller äldre). En stor del av avverkningen skedde i zon 3, den mest värdefulla delen av Białowieża utanför det som är skyddat som naturreservat eller nationalpark.

Drygt 1 % av den polska delen av skogen har huggits ner, säger Grzegorz Mikusiński. Det låter inte mycket, men området runt avverkningarna påverkas negativt på många olika sätt. Mikroklimatet ändras när området blir mer utsatt för sol och vind, skogen blir mindre sammanhängande och tillgången på död ved minskar. Det blir färre möjliga bohål för tretåig hackspett, pärluggla och sparvuggla. Lodjur vill ha tät växtlighet för att kunna smyga på sina byten och undviker kalhyggen.

Det lagliga skyddet har haft betydelse för Białowieżaskogen skriver forskarna. Ingen skog i själva nationalparken har avverkats, i princip inte heller i naturreservaten. Men många värdefulla äldre bestånd utan nationellt lagligt skydd avverkades. De områden som huggits ner bör därför lämnas i fred så att träden får växa tillbaka på naturlig väg. Om det statliga skogsbolaget gör som planerat och återplanterar och gallrar fortsätter störningarna i årtionden framåt. Forskarna föreslår också att hela Białowieżaskogen ska bli nationalpark.

Skogen är en oersättlig källa till kunskap om hur de ursprungliga skogarna i Europa fungerade när det gäller naturliga processer och biodiversitet. Dessa kunskaper kan användas för att restaurera skogar i andra områden, säger Grzegorz Mikusiński. (SLU och wB 2 okt 18)Sök i webb-Bulletinen