EUs miljardregn över Polen minskar 2020

Publicerad 2018-10-12 17:53

Polen har fått 105 miljarder euro i bidrag från EU under budgetperiooen 2014–20.

Polen har ända sedan EU-inträdet 2004 varit det medlemsland som fått störst ekonomiska bidrag från unionens olika fonder. Bara under innevarande period, 2014–20 handlar det om 105 miljarder euro (1 184 miljarder svenska kronor).

Polens egna avgifter till unionen har vid budgetperiodens slut nått upp till 30 miljarder euro, vilket innebär en nätt mellanskillnad på 75 miljarder euro.

Experterna förutsätter nu att Polen kommer att få en mindre andel ur struktur- och sammanhållningsfonderna, dels för att vissa regioner i landet blivit avsevärt rikare, dels för att EUs budget måste struktureras om efter Storbritanniens utträde. Guldregnet kommer alltså att minska något – hur mycket är inte klart än. (natemat.pl 12 okt 18)Sök i webb-Bulletinen