Europadomstolen stoppar domstolslag

Högsta domstolen i Warszawa.
Foto: Gunilla Lindberg.

Europadomstolen beslöt på fredagen att den polska regeringen omedelbart ska stoppa utrensningen av domare i Högsta domstolen (HD).

EU-kommissionen har begärt ett utlåtande om den nya lagen om Högsta domstolen som man anser hota HDs oberoende. I väntan på att Europadomstolen ska hinna plöja igenom all dokumentation krävs nu att lagen temporärt dras tillbaka och att de tvångspensionerade domarna åter träder i tjänst. Inga nya ledamöter får utses, ej heller någon ny ordförande.

Kommentar:
Dorota Tubielewicz Mattsson

Europadomstolen kräver alltså att Polen stoppar president Andrzej Dudas lag om Högsta domstolen. Dels handlar det om att domarna ska gå i pension vid 65 i stället för vid 70 års ålder oavsett om deras förordnande gått ut eller ej, och dels att presidenten har rätt att avgöra vilka domare får sitta kvar efter 65 år. Lagen trädde i kraft i somras och tjugotvå av de ursprungliga ledamöterna har tvingats gå i pension och ersatts med andra ur regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) egna led.

Europadomstolens beslut går inte att överklaga och Polen får ta ställning till beslutet i efterhand. Det är emellertid tillfälligt och kan ändras när det slutgiltiga utslaget kommer.

Europadomstolen gjorde på samma sätt när det gällde att stoppa avverkningen i Białowieża-skogen – ett tillfälligt förbud utfärdades, och Polen fick betala skyhöga böter för att inte omedelbart ha följt beslutet.

För att besluta om tillfälliga åtgärder krävs att Europadomstolen är övertygad om att anmälan av hotet mot den polska rättsstaten vilar på starka grunder.

Ett ingripande här och nu är nödvändigt för att undvika att EU:s intressen skadas allvarligt och bestående och att polackerna berövas sin rätt till oavhängiga domstolar, säger Domstolens viceordförande Rosario Silva de Lapuerta.

Den stora frågan är nu om regeringen kommer att respektera Europadomstolens beslut. Före kommunvalet på söndag ligger man med stor sannolikhet lågt. Medan medierna och allmänheten kunnat ta till sig beslutet direkt behöver regeringen mer tid för läsning och analys. Antagligen väntar man till nästa vecka och kommer då med diverse tolkningar av beslutet, tolkningar som får minsta möjliga effekt på domstolsreformen.

Det råder emellertid en viss förvirring inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Presidentkansliets chef Krzysztof Szczerski ifrågasätter att Europadomstolen har rätt att utfärda ett sådant förbud och presidentens talesman Błażej Spychalski säger att den polska regeringen måste ta beslutet och pekar på en möjlig ny lag om Högsta domstolen.

Polens egentliga makthavare, PiS-ledaren Jarosław Kaczyński, säger däremot högljutt att Polen ska överklaga eftersom beslutet har fattats av en enda person och dessutom är tillfälligt.

Vi är medlemmar i EU och kommer att följa EU:s lagar. Men vi har våra rättigheter och kommer att utnyttja vår rätt att överklaga, säger han.

Ett sannolikt scenario är alltså att PiS-regeringen inte kommer att respektera Europadomstolens beslut. Som så många gånger förr kan man ju hävda att Polen är en suverän stat och att ingen ska lägga sig i Polens inre angelägenheter. Europadomstolens stopp kommer att framställas som ett intrång och ett förödmjukande av den stolta polska själen. Och då är det första steget ut ur EU taget.

Dorota Tubielewicz Mattsson