Konsten att demoralisera människor

Att de nuvarande makthavarna från det regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess allierade genomför en systematisk demontering av det demokratiska systemet i Polen är inget nytt. Men på sistone har det visat sig att de även i allt större utsträckning är delaktiga i korruptionsskandaler och ekonomiska oegentligheter. Skandalen på polska Finansinspektionen och nya avslöjanden om sparkassorna SKOK samt vilka som är inblandade i dessa har väckt oro bland regeringspartiet och dess allierade.

Oro bland toppolitikerna från PiS – om inte rent av rädsla – åtföljs inte sällan av ogenomtänkta uttalanden och andra reaktioner som visar de verkliga intentionerna, tankarna och planerna.

Kommentar: Dorota Tubielewicz Mattsson

När justitieminister Zbigniew Ziobro säger att Wojciech Kwaśniak, den förre chefen i Finansinspektionen, och hans institution länge accepterat att brottslingarna varit ”oförskämda”, så är det ett rättfärdigande av dessa brottslingar.

Kwaśniak var ju den som avslöjade oegentligheterna inom SKOK och för det blev han misshandlad nästan till döds. Ingen har hittills blivit dömd för misshandeln trots att både gärningsmannen och hans uppdragsgivare (en av cheferna i SKOK) är kända.

Kwaśniak var utnämnd av den förra regeringen, han varkassorna på spåren och blev misshandlad för att hålla tyst. För att täcka över att prominenta PiS-profiler är involverade i svindeln anklagar en av dem, senatorn Krzysztof Bierecki, Kwaśniak för att ha gjort för lite.

När toppolitiker gör sådana utspel så handlar det om att statliga institutioner skyddar och rättfärdigar brottslingar. Det handlar också om att demoralisera människor. I ett demokratiskt samhälle krävs det att en statsanställd är hederlig, pliktmedveten och oantastlig. Vem vill åta sig ett sådant arbete om man vet att man kan bli misshandlad för att man hederligt utfört sitt uppdrag, och att staten sedan kommer att skydda brottslingarna? Vem kommer att vilja arbeta på statliga institutioner om man vet det enda som uppskattas och garanterar fortsatt karriär är cynism, trohet mot de styrande och lojalitet mot sina välgörare? Enbart människor utan skrupler, utan hänsyn och utan moral kommer att rekryteras till statliga tjänster.

Den unge Marek Chrzanowski är ett lysande exempel. Han utnämndes till chef för Finansinspektionen av dåvarande premiärminister Beata Szydło och utnyttjades av sina välgörare i regeringen, Centralbanken och SKOK, till att genomföra deras skumma affärer. Chrzanowski skulle helt enkelt vara en bulvan som vid ett eventuellt avslöjande skulle offras för att skydda andra, viktigare spelare. Så blev det också. Så fort korruptionsförsöket avslöjades tvingades han bort från posten och häktades.

Det är nog inte många som tycker synd om Chrzanowski som juändå var myndig när han gick med på att lägga fram ett korruptionsförslag. Mend är ute är det många unga människor som gärna vill göra karriär, som har ambitioner och goda föresatser och som lätt kan köpas, duperas eller skrämmas till att delta i politikernas fula spel. Man kan inte kräva att alla ska ha en moralisk ryggrad; inte alla kan vara hjältar.

Men man kan i ett demokratiskt samhälle förvänta sig att staten ser till att demokratiska spelregler följs. Att ingen ska dras in i någonting hen inte vill delta i, att ingen – inte ens den svagaste – ryggrad ska brytas och att människor ska demoraliseras.

Det som de nuvarande makthavarna från Lag och Rättvisa (PiS) gör är just en omfattande demoralisering av polackerna. Demoraliserade människor är naturligtvis lätta att styra och manipulera. Den processen blir också mycket svår att vända och skadan som PiS och dess politiska kumpaner tillfogar det polska folket är enorm.

Dorota Tubielewicz Mattsson