Allt fler polacker får mässling

Publicerad 2019-01-07 15:43

Nästan 350 polacker drabbades av mässling i Polen förra året
enligt de officiella registren. Det är fem gånger så många som under 2017, meddelar Hälsoinspektionen GIS.

De flesta fallen bröt ut i november–december, och nya fall
har redan rapporterats in sedan årsskiftet.

Polen har haft en infekterad debatt om vaccinering av barn,
huvudsakligen mot mässling. En del tror att mässlingsvaccinet kan skada barnen.

I september togs ett medborgarförslag om att ta bort skyldigheten att vaccinera barnen upp till debatt i parlamentet, och inom regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) finns ett starkt stöd för detta.

Enligt ett annat medborgarförslag ska vaccinationsplikten i
stället stärkas – barn som inte är vaccinerade bör inte tas emot i skolan. Läkarförbundet stöder det förslaget.

Ett medborgarförslag som skickas in till parlamentets talman
ska åtföljas av en namninsamling med minst 100 000 underskrifter. Därefter avgör talmannen om förslaget ska tas upp till debatt eller inte. Att förslaget kommer upp till behandling innebär alltså att talmannen, som tillsätts av regeringspartiet, anser frågan värd att diskutera. (Polskie Radio och wB 5 jan
19)Sök i webb-Bulletinen