Högskolereformen och den vetenskapliga kvaliteten

Högskoleminister och vice premiärminister Jarosław Gowin. Foto: Facebook.

Högskoleminister Jarosław Gowins reform har diskuterats en längre tid. Ett viktigt inslag i den är att polska forskare ska förmås att publicera sig på internationella förlag och därmed höja den allmänna nivån på polska vetenskapliga publikationer.

Nu kommer ministern med en lista på 536 förlag som Högskoledepartementet anser är vetenskapliga och där landets vetenskapare bör publicera sig.

Jarosław Gowin försöker bland annat ändra det system som ligger till grund för bedömningen av polska forskares vetenskapliga verksamhet. Varje publicering tilldelas poäng, ju mer prestigefyllt förlag desto fler poäng. Och ju fler poäng till forskaren och institutionen desto större lön och bidrag från staten.

Den viktiga förlagslistan delas in i två grupper. Den ena innehåller 36 stora internationella förlag som Harvard University Press etc. Man kan få hela 200 poäng för en publicering där. I den andra gruppen finns 500 förlag – både vetenskapliga och icke vetenskapliga – som ger 80 poäng.

På listan finns många förlag med kopplingar till den polska katolska kyrkan, och polska förlag som ger ut icke-vetenskapliga böcker (t.ex. högerförlaget Arcana eller vänsterförlaget Krytyka Polityczna) ger lika bra poäng som det stora tyska Springerförlaget. Polishögskolans förlag i Szczytno ger lika många poäng som Yad Vashem Institute i Israel. Med på listan finns också förlag som trycker upp vykort och religiöst krimskrams.

Från alla lärosäten kommer nu tydliga signaler om besvikelse och förvåning. Som forskare med mångårig erfarenhet av vetenskapliga publiceringar i både Polen och Sverige vet undertecknad inte om man ska skratta eller gråta.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Läs mer om högskolereformen >>