Polsk konsul utvisas från Norge

En diplomatisk konflikt har dykt upp mellan Polen och Norge.

Det handlar om polska familjer i Norge, vars barn har tagits om hand av det norska Barnevernet (Barnavårdsstyrelsen). Myndigheten, som enligt norsk lag ska värna om barns och ungdomars rättigheter, går ibland för hårt fram, hävdar norska psykologer och advokater.

Det har tidvis lett till diplomatiska kriser med flera länder med en annan uppfostringstradition än Norge, och just nu gäller det Polen.

Barn i trettiofem polska familjer i Norge har enligt Barnevernet farit illa och därför mot föräldrarnas vilja placerats i fosterhem. Föräldrarna söker stöd på Facebook i sin önskan att få tillbaka sina omhändertagna barn, och en av dem som engagerat sig för de polska föräldrarna är Sławomir Kowalski, polsk generalkonsul i Norge. Han har varit så krävande i sina ansträngningar att norska UD nu uppmanar honom att lämna landet.

Departementet har från olika institutioner under de senaste tre åren fått många klagomål över generalkonsulns aggressiva uppträdande och delvis våldsamma agerande mot statliga tjänstemän, störande av deras arbete samt ohörsamhet mot polisen.

Vi har upprepade gånger framfört våra invändningar till polska ambassaden i Oslo, men utan resultat, konstaterar norska UD. Generalkonsulns verksamhet är inte förenlig med hans roll som diplomat och han får nu tre veckor på sig att lämna landet.

Kowalski får emellertid stöd av Polens biträdande utrikesminister Szymon Szynkowski.

Generalkonsulns arbete för de polska familjerna är entydigt positivt och utvisningen är grundlös, skriver Szynkowski på Twitter.

Polska UD avvisade på onsdagen Norges begäran att Kowalski ska kallas hem, vilket är ett klart brott mot den diplomatiska praxis som kräver att man anpassar sig efter värdlandets önskemål.

Även Kowalskis företrädare på posten Adrianna Warchoł fick 2011 lämna Norge efter att ha jämfört Barnevernet med Hitlerjugend.

Dorota Tubielewicz Mattsson