PiS vill begränsa bankchefers löner

Publicerad 2019-01-31 15:20
Centralbanken, NBP.
Foto: Andrzej Barbarasz, wikipedia.

Förslaget att sätta ett tak för chefer på centralbanken NBC är oroande. Det skulle medföra att bankens oberoende hotas, att kreditvärderingen kan påverkas och det skulle minska möjligheten att snabbt utföra de arbetsuppgifter som banken enligt lagen har.

Det skriver banken i ett uttalande.

Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har tidigare reagerat mot höga ministerlöner och lönerna till chefer i den offentliga förvaltningen. Nu har turen kommit till cheferna på centralbanken NBP.

Bankcheferna uppskattar inte förslaget som de menar kan få allvarliga konsekvenser för Polen.

För det första skulle bankens självständighet i förhållande till politikerna kunna minska, vilket vore olyckligt. När kreditvärderingsföretaget Standard & Poor i januari 2016 sänkte betyget för Polen var ett viktigt skäl just att de befarade att centralbanken var nästa institution som förlorade rätten att agera självständigt, påminde vice centralbankschefen Anna Trzecińska vid ett möte i finansutskottet nyligen. Vi vet alltså hur kreditvärderingsföretagen skulle kunna reagera om bankens självständighet riskerar att minska.

Man får också räkna med att kanske en tredjedel av våra finansexperter skulle lämna banken om löneutvecklingen försämras. Då försvinner kontinuiteten i bankens agerande och våra möjligheter att agera snabbt i akuta situationer försvagas väsentligt.

Det skulle också skapa osäkerhet bland de anställda, vilket även det kan påverka effektiviteten och kvaliteten på bankens arbete, sade Trzecińska. (Warsaw Voice och wB 31 jan 19)Sök i webb-Bulletinen