Fader Janowskis staty störtad

Fader Henryk Jankowski predikar på Leninvarvet i augusti 1980. Foto: Solidaritetscentret.

Natten till torsdagen störtades statyn över Solidaritetsprästen Henryk Jankowski i Gdańsk.

Jankowski avslöjades i december som en av de präster som under sin tjänstgöring i stor omfattning hade utsatt barn för sexuella övergrepp. Många Gdańskbor krävde då att att den staty som rests till prästens minne utanför Birgittakyrkan skulle tas bort.

Nu är den borta, nertagen av tre aktivister som kritiserar katolska kyrkan för att accepterat Jankowskis övergrepp.

De kastade ett rep kring prelatens hals, drog ner statyn på i förväg förberedda gummidäck, som skulle förhindra att statyn skadades. Syftet med aktionen var att förstöra den falska myten kring Jankowski och inte själva statyn.

Som en symbol för de utsatta barnens lidande lade de en korgosses utstyrsel och barnunderkläder på det kullvälta monumentet.

Vår gärning inte är riktad mot den kristna gemenskapen, understryker aktivisterna. Tvärtom, vår sekulära medborgerliga ståndpunkt gör att gärningen har utförts av respekt för det gemensamma goda, det vill säga även för dem som är en del av den katolska gemenskapen.

Journalisten Tomasz Sekielski, som just nu jobbar med en dokumentärfilm om pedofilin inom den polska kyrkan har spelat in hela aktionen och lagt ut på internet. Han medger att han kände till aktionen i förväg och ska nu liksom de gripna aktivisterna förhöras av polisen.

När stadsvakterna skulle forsla bort Jankowskistatyn protesterade den medborgerliga kommitté som för fyra år sedan reste monumentet. Den har nu fått tillstånd av myndigheterna att flytta fader Jankowski till en privat plats.

Dorota Tubielewicz Mattsson