Pedofiloffer möte påven

Påve Franciskus. Foto: wikipedia.

Under Vatikanens toppmöte om hur man ska bekämpa pedofili bland präster överlämnade den polska Stiftelsen Var inte rädd (Nie Lękajcie Się) en rapport om nästan 400 övergrepp mot barn.

Stiftelsen kartlägger kända pedofilfall inom katolska kyrkan i Polen, och i rapporten finns också uppgifter om en lång rad polska ärkebiskopar och biskopar som anklagas för att ha skyddat prästerna.

Efter en lång rad avslöjanden om pedofili inom katolska kyrkan i Polen – senast handlade det om Solidaritetsprästen Henryk Jankowski – fick landets biskopar för något år sedan i uppdrag att samla in uppgifter om misstänkta fall av sexuella övergrepp, och under förra året kom rapporter från det ena stiftet efter det andra. Kyrkan förklarade sig ha nolltolerans mot pedofili och lovade att publicera statistiken över hur många barn som utsatts för övergrepp inom kyrkan sedan kommunismens fall 1989. 

Stiftelsen Var inte rädd, vars styrelse själv tillhör dem som missbrukats av präster som barn, har emellertid gjort en egen kartläggning utifrån offrens erfarenheter. Man har haft stöd från flera politiker, bland dem liberalen Joanna Scheuring-Wielgus som såg till att en delegation från stiftelsen fick en bra plats nära påven på Petriplatsen och lätt kunde överlämna rapporten.

För ett par dagar sedan rapporterades också att en av Polens äldsta nunnor i en intervju berättat om prästers sexuella övergrepp mot nunnor. Hon har sedan dess belagts med förbud att tala med medierna.  (Natemat.pl och wB 22 feb 19)————————————————————–
gunilla.lindberg@gmail.com

http://bulletinen.org/
uppdateras nästan dagligen.