Norsk gas ersätter rysk hösten 2022

Om nästan fyra år löper Polens naturgaskontrakt med Ryssland ut, och till dess vill Warszawa att den planerade gasledningen från Norge ska stå färdig.

Ledningen, Baltic Pipe Project, ska byggas tillsammans med Danmark och beräknas kosta runt 15 miljarder svenska kronor. För att bygget ska komma till stånd krävs tillstånd från Sverige eftersom rören enligt planen ska dras söder om Skåne, via Bornholm och vidare till Polen. Sverige kan enligt havsrättskommissionen inte säga nej, men har rätt att ställa krav på hur bygget utförs, skriver Svenska Dagbladet.

Som wB tidigare berättat lägger Polen ner stor kraft på att diversifiera sin energiförsörjning och frigöra sig från behovet av rysk energi. Ryssland idag står för 70 % av den naturgas som används i landet, och Gazprom har vid olika tillfällen inte levererat som överenskommet, vilket haft negativ effekt på den polska ekonomin.

Gasledningen från Norge är bra också för Sverige, menar Warszawa, eftersom miljön i Östersjöregionen förbättras när polska hushåll slutar elda med inhemsk brunkol. Men särskilt minskar ju utsläppen i Polen, där 20 000 personer årligen beräknas dö i förtid på grund av luftföroreningar.

Tanken är att också de baltiska länderna och Ukraina så småningom ska kunna frigöra sig från beroendet av rysk gas, vilket även det minskar utsläppen runt Östersjön.

Ledningen beräknas kosta 15 miljarder svenska kronor, och bygget beräknas komma igång om ett år. Hösten 2022, då det ryska kontraktet nästan är över, ska man kunna få norsk gas via Baltic Pipe Project, skriver tidningen. (SvD och wB 10 mars 19)