Jurister uppmanar Duda att inte underteckna ny strafflag

President Andrzej Duda. Foto: Krzysztof Sitkowski/KPRP

Parlamentet antog för ett par veckor sedan en skärpning av strafflagen och nu uppmanar en stor grupp specialister på straffrätt och konstitutionell rätt vid Jagiellonska universitetet i Kraków president Andrzej Duda att inte underteckna den nya lagen.

Det rapporterar radiostationen RMF24.

De 158 experterna räknar upp en lång rad komplikationer, bland annat att det villkorslösa livstidsstraffet, som är ett av justitieminister Zbigniew Ziobros skötebarn, strider mot både Europakonventionen om mänskliga rättigheter och Polens grundlag. Man talar också om rent organisatoriska förändringar som kan leda till kaos, och brister i det arbete som lett fram till lagskärpningen, vilket också strider mot grundlagen.

Att en rad framstående jurister på det sättet protesterar mot ny lagstiftning har aldrig förr hänt i Polens historia. Men det är väl motiverat med tanke på det hot mot rättssystemet som den nya lagen innebär, skriver RMF24.pl.

Redan medan parlamentet diskuterade lagskärpningen framfördes invändningar av domaren Leszek Mazur i Nationella domstolsrådet, KRS. Mazur framhöll att eftersom arbetet med lagen gått så snabbt hade parlamentet inte hunnit diskutera ens de viktigaste konsekvenserna ordentligt.

Den kritiska skrivelsen från jurisexperterna i Kraków påpekar också viktiga problem i de delar av lagen som handlar om bekämpning av korruption. Justitiedepartementet, som har utarbetat lagförslaget, hävdar att experterna ljuger.

Avsikten med lagförslaget är att öka straffet för vissa brott, bland annat pedofili. (RMF24.pl och wB 24 juni 19)