Domstolsreformen sänker Polens korruptionspoäng

Ungern är det land i EU där korruptionen har ökat mest, såväl under det senaste året som på längre sikt. År 2012 uppnådde landet 55 poäng av 100 på Transparency Internationals index, och förra året 44. Ungern, Rumänien och Bulgarien är de mest korrupta länderna i EU.

Polen ligger kvar på samma nivå som 2012 med 58 poäng. Liksom Ungern och Rumänien har Polen infört lagar som försvagat domstolarnas oberoende vilket gör det svårare att åtala personer i samhällstoppen för korruption, skriver organisationen.

De nordiska länderna når höga poängtal, men de har sjunkit under de senaste åren på grund av bankers och storföretags inblandning i utländska skumraskaffärer. Som exempel nämns telekomjätten Ericssons inblandning i dubiösa kontrakt i bland annat Kina och Vietnam och penningtvättskandalerna med Danske Bank och Swedbank i Estland.

Grekland, Italien och Estland går åt andra hållet – Estland har ökat sin poäng från 64 till 74 sedan 2012.

Genomsnittspoängen för EU som helhet ligger dock på samma nivå som tidigare. (Europaportalen jan 2020)