Ekonomer varnar för sämre tillväxt

TIllväxten i Polen minskade förra året från 5,2 % till 4 %, och prognosen för de närmaste åren är negativ. Ett viktigt skäl är att den privata konsumtionen, som i många år varit så viktig för den polska ekonomin, har gått ner. Hushållens sparande ökar däremot markant.

Det skriver den ekonomiska analyssajten Think.Ing och hänvisar till de första officiella siffror som släppts.

Investeringarna har återhämtat sig, och utrikeshandeln har också gått bra – Eurozonen är Polens största exportmarknad och utrikeshandeln har positiva siffror. Handelskriget mellan USA och Kina har inte påverkat Polen nämnvärt. 

Inför det nya året tror Think.Ing att den privata konsumtionen kommer att minska ytterligare men att de sociala transfereringarna ändå kommer att bidra till att konsumtionen hålls uppe i stor utsträckning. Det handlar dels om de höjda lönerna –  minimilönen är nu 2600 złoty (cirka 7000 svenska kronor) och en medellön 5600 zl (15000 SEK), och dels om bidragen till barnfamiljerna och pensionärerna. Barnbidraget på 500 zl (1300 SEK) per barn och månad har hjälpt många fattiga polska barnfamiljer, som fått möjlighet att köpa sådant som växande barn ständigt behöver. Att sparandet har ökat rejält kan nog ses som att många medelklassfamiljer också sätter in pengarna på banken med tanke på barnens utbildning.  *

Men höjda löner innebär också högre priser, vilket kan hämma reallönetillväxten, skriver Think.Ing. Likaså kommer många små och medelstora företag att hålla igen på investeringarna  eftersom lönekostnaderna ökar, liksom skatterna. (Think.Ing och wB jan 2020)
* Texten är korrigerad.