Polen får kritik för försämrad demokrati

Justitieminister Zbigniew Ziobro får kritik för domstolsreformen. Foto: Adam Guz, KPRM.

Polen är ett av de länder som har tappat poäng i den amerikanska organisationen Freedom Houses regelbundet utkommande index över demokratins utveckling i världen.

I index bedöms politiska rättigheter och medborgerliga friheter i en rad länder som placeras på en skala mellan 0 och 100. I årets rapport har demokratin försämrats i 64 länder och förbättrats i 37 länder.

Polen är ett av de länder där demokratin har inskränkts, rapporterar Freedom House.

Sedan 2015 har det polska indexet sjunkit med nio punkter med anledning av den nya lagstiftning som inskränker rättsväsendets oberoende och mediernas frihet. I förra valet förlorade regeringspartiet sin majoritet i senaten, vilket är oppositionens största framgång på flera år. Samtidigt använde regeringspartiet de offentliga medierna till sin politiska propaganda.

Regeringspartiet behöll dock majoriteten i sejmen, där de under förra året försökte göra om det polska rättssystemet, skriver organisationen.

Polen har också fått kritik för omläggningen av rättsväsendet från GRECO, Europarådets antikorruptionsgrupp).

Ett oberoende rättsväsen är ett grundläggande skydd mot korruption, skriver ordföranden Marin Mrcela i ett brev till justitieminister Zbigniew Ziobro. Domstolarnas självständighet och rättsstatsprincipen är hörnstenar i en demokrati, skriver Mrcela. Att domare kan utsättas för disciplinära åtgärder försvagar ytterligare domstolarnas oberoende, eftersom det begränsar domarnas frihet. Det ger den verkställande makten ytterligare mekanismer att kontrollera rättsväsendet och domarna och strider mot EUs lag.

Vi framförde stark kritik mot försvagningen av det polska rättsväsendets självständighet 2016–2018, skriver Mrcela, och vi kommer att fortsätta bevaka situationen i Polen. (onet.pl mars 2020)