Augustówkanalen – från transport till turism

Augustówkanalen flyter genom det polska landskapet. Foto: wikipedia

Polens betydelse som industrination har till stor del varit beroende av dess vattenvägar. Vid import och export har varor transporterats till och från sina slutmål med hjälp av båttrafik. I Bulletinen har vi redan redovisat Elblągkanalen och Mazuriska kanalen och dåtidens ambitioner att utnyttja farlederna både som nytto- och turistleder.
I setta nummer presenteras Augustówkanalens uppgång och fall. Kanalen kom till för att det dåtida Polen skulle kunna undvika Preussens tullblockad av råvarutransporter. Det bör i sammanhanget nämnas att Augustówkanalen var ”helpolsk” – marken var polsk och konstruktörerna var polska till skillnad från de båda ovannämnda kanalerna som delvis var tyska byggnadsverk.
Einar Persson fortsätter sin genomgång av de polska vattenvägarna.

Läs vidare >>