Chopins skapande somrar på Nohant

För några år sedan kom det ut en bok om Chopins år på Nohant, Les étés de Frédéric Chopin à Nohant 1839-1846, skriven av författaren Jean-Yves Patte. 
Henrik Oxelcrantz har läst den. 
Läs vidare >>