1762 – den Jagellonska ekens år

Jagellonska eken dominerar i universitetets Botaniska trädgård. Med över 250 år på nacken besitter den en klokskap som vi människor inte lärt oss.

Det är möjligt att det var någon gång vid den här tiden för 258 år sedan, som ett litet ekollon föll till marken och grävde ner sig på en gynnsam plats så att det kunde slå rot och låta sina små bladknyten sträcka upp sig mot solen. Låt oss säga att det var var år 1762. 

Det var året då Sverige slöt fred med Preussen, och avslutade det krig som senare fick den lustiga benämningen Potatiskriget. Namnet kom sig av att de svenska soldaterna tog med sig kunskapen om potatisodling hem. Men i övriga Europa kallades det nog så som polackerna talar om kriget, Wojna siedmioletnia, sjuårskriget. Samma år blev också Katarina II kejsarinna av Ryssland, Luleå drabbades av en stadsbrand och Drottningholmsteatern brann ner. 

Men samtidigt kunde man glädja sig åt att Christoph Willibald Glucks underbara opera Orfeus och Eurydike det året hade premiär och åt att Jean Jacques Rousseau då publicerade sina banbrytande verk Émile eller om uppfostran samt Om samhällsfördraget eller Statsrättens grunder – i Amsterdam, eftersom Rousseaus skrifter var förbjudna i hans hemland Frankrike.

Så här kan man fortsätta, men det bekommer nog inte den ek som idag står i Botaniska trädgården i Kraków. Den upptas antagligen av helt andra tankar. Om den tänker på det vis som vår begränsade uppfattningsförmåga förstår.

På den plats där ekollonet slog rot fanns ännu ingen botanisk trädgård. Den grundades först år 1783. Därmed är Krakóws Botaniska trädgård, som tillhör Jagellonska universitetet, Polens äldsta. Men egentligen har platsen varit en trädgård längre än så, eftersom Jagellonska universitetet redan på 1500-talet anlade en medicinsk trädgård på platsen. Skillnaden var att man inte bedrivit någon botanisk forskning. Det är ju föga förvånande, eftersom det först var på 1700-talet som man började med vetenskaplig odling i dylika trädgårdar med ett klassificeringssystem. Ja, mycket riktigt, Carl von Linné hade, med sin Systema naturae från 1735, ett finger med i spelet för att gynna framväxten av botaniska trädgårdar.

Botaniska trädgården i Kraków har många delar att stoltsera med, redan på 1700-talet hade trädgården upp mot
3 000 olika växtarter. Bland annat finns en unik kollektion orkidéer som hämtades från Sydamerika under mitten av 1800-talet. Idag är det den äldsta och största samlingen av orkidéer i Polen. Växthusen byggdes redan på 1800-talet, och en alpinträdgård tillkom i början av 1900-talet. Meteorologiska observationer har utförts sedan 1825, men själva mätstationen installerades redan 1792.

Idag hyser Botaniska trädgården i Kraków ungefär 5 000 arter, och bland dessa finns vår ek, som är så känd att den tillägnats en egen sida på Wikipedia. Dąb Jagielloński, den Jagellonska eken. I förhållande till den är man liten på många vis, när dess väldiga grenverk sträcker sig ut över himlen. Genom ekens stam, utmed varje gren och i varje blads nervsystem, löper århundraden av människors liv, död, och stök. Eken besitter en slags klokskap som vi människor inte lärt oss. Något som man blir varse när man låter blicken treva uppför dess respektingivande stam.

Text och foto: Sonia Engström