Polska diplomater räddade judar under kriget

Konstanty Rokicki, polsk diplomat som förfalskade pass för att rädda judar under andra världskriget.
Foto: wikipedia.

I ett militärarkiv i Polen har historikerna stött på dokument som visar att två polska diplomater i utlandstjänst under andra världskriget räddade judar undan Förintelsen. Båda hade diplomatisk immunitet och åtminstone en av dem tillhörde underrättelsetjänsten. 

Den ene av dem, konsul Konstanty Rokicki, var stationerad i Bern, Schweiz. Han ingick i den s.k. Ładoś-gruppen. 

Gruppen bestod av sex personer – diplomater som Rokicki, Aleksander Ładoś, Stefan Ryniewicz och Juliusz Kühl, samt Abraham Silberschein, medlem av det polska parlamentet under mellankrigstiden och den den schweiziske köpmannen Chaim Eiss.

Det var en helt informell grupp som smugglade fotografier och personuppgifter till Bern, där man förfalskade pass som angav att de judiska innehavarna var medborgare i Peru, Paraguay, Haiti, Honduras osv. Man fick hjälp av diplomater från respektive land med sigill och annat som skulle visa att passen var äkta. 

Foto: wikipedia
Wojciech Rychlewicz, bild från hans studentlegitimation.

Den andre, Wojciech Rychlewicz, var generalkonsul i Istanbul under kriget. Han var formellt anställd på det polska utrikesdepartementet, men också i underrättelsetjänsten, där han gick under namnet Gazi. I Istanbul hade han till uppgift att följa och rapportera om särskilt nazityska och sovjetiska aktiviteter i Turkiet.

Med exilregeringens tysta godkännande utfärdade Rychlewicz en rad intyg som visade att tusentals polska judar var katoliker. Därmed kunde de lämna Europa och resa till Palestina eller till den amerikanska kontinenten. 

Han var också med 1939 när 75 ton guld överfördes från den polska centralbanken till Frankrike för att de inte skulle falla i ockupanternas händer. (Dziennik.pl och gdp.pl 25 mars 21)