Sökresultat

Anonyma kameror bevakar skattsökare i Wałbrzych

Publicerad 2016-08-08
En av tunnlarna i Riesen Projekt. Bild. wikipedia.

En av tunnlarna i området kring Wałbrzych. Bild. wikipedia.

Två vägkameror har upptäckts på viadukten i Wałbrzych – kameror som övervakar det område där man senare i veckan inleder sökandet efter nazisternas guldtåg som enligt uppgifter ska finnas gömt i tunnlarna under området.

Ingen säger sig känna till hur de har kommit dit. Eller vem som monterat dem.

Kamerorna bevakar ett stort område och den fungerar både på dagen och på natten, säger Andrzej Gaik, en av dem som ska leta efter spöktåget. Bilderna sänds vidare via en wifi-antenn – till vem vet vi inte. Men vi har alla tillstånd och är inte oroliga. Samtidigt vill vi helst inte att någon ska övervaka vårt arbete.

Varken polisen, domstolen, kommunen eller någon annan myndighet har gett tillstånd till uppmonteringen av kamerorna.

Före kriget var Schlesien tyskt, och det fanns planer på att Hitler skulle ha ett nytt högkvarter i slottet Kziąż (då Fürstenstein). Man vet att tyskarna i marken under slottet, då, byggde ett omfattande system av tunnlar och bunkrar. Tyskarna retirerade när Röda armén i maj 1945 marscherade västerut, och ända sedan krigsslutet har det ryktats om ett tåg som skulle ha gömts undan ryssarna i tunnelsystemet under Wałbrzych.

För två år sedan begärde två skattsökare tillstånd att söka efter tåget – de hade fått en rudimentär karta och en anteckningsbok från en av de soldater som varit med och gömt tåget.

Militära experter har undersökt området så att inga oväntade faror drabbar skattsökarna – man måste utgå ifrån att tåget är minerat. Militärerna anser att det är såväl riskfritt som guldfritt i området, men den 12 augusti tar en grupp skattsökare itu med den lockande uppgiften att hitta tåget, som skulle kunna vara fullt av konst och juveler som nazisterna rövat från ockuperade områden. (TVN24 och wB 8 aug 16)

Experter: Det finns inget tåg under Wałbrzych

Publicerad 2015-12-16
En av tunnlarna i Riesen Projekt. Bild. wikipedia.

Inget guldtåg i tunnlarna under bergen i sydvästra Polen.
Bild. wikipedia.

Även om det finns tunnlar under bergen runt Wałbrzych så finns det i alla fall inga tåg. Det säger geologer från Tekniska högskolan i Kraków, som undersökt det område där två personer i våras hävdade att nazisterna i slutet av andra världskriget gömt ett tåg lastat med stulna skatter.

Vi har gjort en lång rad tester av området, säger undersökningsledaren Janusz Madej, och det kan finnas en tunnel just i det utpekade området, men inget tåg.

I våras hävdade två män, Piotr Koper och Andreas Richter, att det kunde finnas ett gammalt pansartåg under jord, fullt av stulna skatter som gömts av nazisterna när Röda armén närmade sig i maj 1945.

Ända sedan krigsslutet har det i trakten talats om det försvunna tåget och enligt Koper och Richter skulle de ha fått sin information av en man som var med och gömde skatten.

Det blev stor uppståndelse bland historiker och skattletare i världen och Wałbrzych upplevde en turistboom utan like. Men ingen fick ge sig ut i tunnlarna förrän området säkrats av militärer – dels kunde det eventuella tåget vara försåtsminerat, dels kunde det finnas farliga gaser eller strålning.

För en dryg månad sedan fick Koper och Richter emellertid klartecken att leta efter spöktåget. Samtidigt gjorde geologerna sina undersökningar och nu i mitten av december är de alltså beredda att avliva alla rykten om att nazisternas skatt finns i tunnelsystemet under Wałbrzych. (Polskie Radio och wB 15 dec 15)

Inga farliga ämnen i Wałbrzych

Publicerad 2015-10-05

Militära experter har säkrat området vad gäller strålning, kemiska vapen och sprängämnen ner till ett djup av en meter, och inga farliga ämnen har påträffats i det område där det misstänkta guldtåget från andra världskriget ska befinna sig. Det säger försvarsminister Tomasz Siemoniak.

De lokala myndigheterna fortsätter nu sökandet på egen hand, och förmodligen tar man kontakt med kulturminister Małgorzata Omilanowska, som har ansvaret för kulturarvsfrågor. Vad som händer nu är delvis en fråga om pengar. Om man ska rensa bort eventuella andra farligheter kan det bli dyrt, sade Siemoniak.

Det tåg som man tror sig ha lokaliserat misstänks vara gömt av tyska soldater i krigets slutskede. Enligt traditionen var ett eller flera tåg lastade med guld och dyrbarheter från det ockuperade Polen, skatter som nazisterna skulle transportera hem till Tyskland. Eftersom man planerade att flytta Hitlers högkvarter till slottet Książ (då Schloß Fürstenstein) i Wałbrzychområdet, hade ett omfattande transportsystem byggts under jord – och där någonstans i tunnlarna ska spöktåget ha gömts undan innan tyskarna flydde undan Röda armén.

I augusti anmälde två män till myndigheterna i Wałbrzych att de hade information om var tåget var placerat, och skattsökarna strömmade till från hela världen. Myndigheterna spärrade av området för att så långt möjligt se till att inga förutsebara skador inträffade. (Polskie Radio och wB 4 okt 15)

Militärer söker efter spöktåget i Wałbrzych

Publicerad 2015-09-03

Jo, ett militärt team hjälper till att leta efter det förmodade guldtåget från andra världskriget i marken under Wałbrzych. Det bekräftar försvarsminister Tomasz Siemoniak. Det måste göras en grundlig rekognosering innan man kan fatta beslut om mer hjälp från försvaret. Men sedan finns det gott om experter med erfarenhet av undersökningar under jord.

För närvarande vet vi ju inte exakt vad det handlar om, sade Siemoniak, och underströk att militären hela tiden samarbetar med de lokala myndigheterna.

Med hjälp av en markradar har man kunnat fastställa att det kan finnas ett fordon på den utpekade platsen – men säkert är det inte.

Området där det legendariska spöktåget uppges befinna sig har spärrats av för att förhindra att någon privat skattsökare tar sig in och kommer till skada. Om tyskarna i maj 1945 gömde ett tåg i tunnelsystemet under Wałbrzych har de sannolikt minerat platsen för att inga obehöriga skulle komma åt lasten. Tåget kan dessutom vara lastat med gamla vapen och kemikalier som kan vara livsfarliga att hantera.

Ända sedan andra världskrigets slut har det florerat rykten om att retirerande tyska soldaterna skulle ha gömt ett tåg lastat med dyrbarheter som rövats i det ockuperade Polen. Wałbrzych (Waldenburg) och Wrocław (Breslau) låg på tyskt område före kriget. Det underjordiska transportsystemet i bergen, som kallas Riesen-Projekt, byggdes i samband med att man planerade ett nytt högkvarter för Hitler i Schloß Fürstenstein.

För ett par veckor sedan tillkännagav de lokala myndigheterna att två män hade uppgifter om var spöktåget skulle finnas – med sig hade de en delvis förstörd karta och en del anteckningar. Ryktet spred sig som en löpeld, och entusiastiska skattsökare från hela världen fylkas nu kring slottet Kziąż (f.d Fürstenstein) för att vara med om det händer något. Det är dem myndigheterna vill hålla på lämpligt avstånd för att inga olyckor ska hända.

Meningarna om vad som kan finnas där i tunnlarna skiftar. För några dagar sedan sade biträdande kulturministern Piotr Żuchowski att sannolikheten att man faktiskt träffar på skatten är 99 %, men hans chef, kulturminister Małgorzata Omilanowska, höll inte med.

Jag uppskattar att vi har yttrandefrihet, sa hon dagen därpå, men för närvarande är uppgifterna obevisade och det vi talar om är fortfarande en legend.

Även riksbankschefen Marek Belka är skeptisk.

En tidningsanka, sade han. (Polskie Radio och wB 3 september 15)

Militär med radar undersöker marken under Wałbrzych

Publicerad 2015-09-01

Militära experter reser nu till Nedre Schlesien för att undersöka det tåg från andra världskrigets dagar som kan befinna sig i marken under Wałbrzych. Beslutet har fattats av försvarsminister Tomasz Siemoniak, rapporterar försvarsdepartementet på Twitter.

Uppgifterna om var tåget står kommer från en man som låg för döden, och två män med tillgång till kartan har begärt 10 % hittelön för att lämna den ifrån sig.

Kartan är delvis oläslig, säger provinsguvernören Tomasz Smolarz men vi ska se vad vi kan hitta med en markradar från försvaret. Den når emellertid bara två och en halv meter ner, men tåget kan befinna sig på större djup än så.

Det är fortfarande inte säkert att det finns ett tåg bara för att det finns en karta, och det är definitivt inte självklart att det är lastat med guld och andra skatter. Om man faktiskt träffar på spöktåget kan det lika gärna vara fyllt med vapen från andra världskrigets dagar och endast ha historiskt intresse.

Före kriget tillhörde Wrocław med omnejd Tyskland och det fanns planer på att Hitler skulle ha sitt nya högkvarter i slottet, som numera kallas Kziąż och är ett populärt turistmål. Man vet att tyskarna i marken under slottet Fürstenstein byggde ett omfattande system av tunnlar och bunkrar.

När Röda armén i maj 1945 marscherade västerut på sin väg mot Berlin retirerade tyskarna, och ända sedan krigsslutet har det ryktats om att ett tåg som skulle ha gömts undan ryssarna i tunnelsystemet under Wałbrzych. Om de ryktena talar sanning kommer att stå klart när de militära experterna i så fall stöter på det.

Regionledningen har tillsatt en särskild grupp som ska ta hand om alla intresserade som strömmar till för att vara med vid det historiska tillfället när och om det legendariska tåget åter ser dagens ljus. (Warsaw Business Journal, TVP info, PAP, gazeta.pl och wB 1 sept 15

Skattsökning pågår!

Publicerad 2016-08-12
En av tunnlarna i Riesen Projekt. Bild. wikipedia.

En av tunnlarna i Riesen Projekt. Bild. wikipedia.

Idag inleds sökandet efter det nazistiska spöktåget som lastat med dyrbarheter tros vara gömt i tunnlarna under Wałbrzych i sydvästra Polen.

Tidigare undersökningar med markradar visar att något som liknar ett tåg sannolikt finns under ett avsnitt av järnvägen. De segervissa skattsökarna börjar med att städa upp området, sedan ska banvallen rensas från sly och annan växtlighet så att det ska bli lättare att upptäcka tåget.

Uppgifterna om det mytomspunna spöktåget som tyskarna i krigets slutskede ska ha gömt i tunnelsystemet kom för ett år sedan, då två personer begärde tillstånd av kommunen att få lokalisera den plats där tåget ska finnas gömt.

Skattletare från hela världen strömmade till och turismen i området blomstrade långt fram på senhösten.

Först måste området emellertid undersökas ordentligt eftersom det kunde finnas rester av till exempel stridsgas i marken. Men militären har nu gett klartecken och det är bara att sätta igång.

Skattsökarna är övertygade om att tåget finns och hoppas på en last av konst och juveler som nazisterna systematiskt rövade i de ockuperade områdena för vidaretransport hem till Tyskland. Det kan också finnas intressanta vapen från andra världskriget.

Tunnlarna under sydvästra delen av Schlesien, som då hörde till Tyskland, var en del av det omskrivna Riesenprojektet. Tyskarna förberedde ett alternativt högkvarter för Hitler i området och byggde ett omfattande underjordiskt transportsystem. När Röda armén i maj 1945 marscherade mot Berlin ska nazisterna enligt traditionen ha gömt undan tåg med guldtackor, juveler o.s.v. i en hemlig tunnel i de schlesiska bergen. Det skulle alltså kunna vara ett sådant tåg man nu har träffat på – och det är i så fall en världssensation. (TVN24 och wB 12 aug 16)

Underjordiskt utrymme kan innehålla skatt från andra världskriget

Publicerad 2016-04-25
En kopia av det berömda Bärnstensrummet visades i Wielun i helgen. Bild: Wikipedia.

En kopia av det berömda Bärnstensrummet. Bild: Wikipedia.

En ny skattjakt är på gång i Polen, den här gången i nordöstra Polen, inte långt från Kaliningrad.

I området kring de mazuriska sjöarna byggde nazisterna många bunkrar under andra världskriget, en av dem var Hitlers egen Varglyan, Wilczy Szaniec i Kętrzyn. Bara tre mil österut, vid byn Mamerki vid Mamry-sjön, finns en söndervittrande betonghög som nu misstänks innehålla en skatt. Vad man hoppas hitta är det exklusiva bärnstensrummet, stulet av nazisterna från Katarina den Storas palats utanför St Petersburg 1941 och försvunnet sedan dess.

I höstas undersöktes skogsområdet utanför Mamerki med markradar, och då visade det sig att den gamla bunkern tycks innehålla ett litet rum under golvet.

Mamerki är en mycket intressant historisk plats, bärnstensrummet skulle mycket väl kunna finnas här, säger historikern Bogusław Wołoszanski till TVN24. Å andra sidan bombades området intensivt av britterna, så chansen att hitta skatten är inte stor. Finns den i bunkern är den sannolikt helt förstörd.

Men myndigheterna planerar nu en undersökning av fyndet. Hittar man inte bärnstensrummet, kan det ju ligga en annan skatt där.

Det finns förstås tecken av olika slag som tyder på att något viktigt finns gömt på platsen. En av byns invånare berättade direkt efter kriget att han sett tungt lastade tyska lastbilar som kört fram till bunkern; andra har på 1960-talet sett en av nazisttopparna, Erich Koch, när han gjorde ett besök på platsen. Koch var placerad i Königsberg (numera Kaliningrad), och efter kriget dömdes han till fängelse för krigsbrott. När han blev fri skulle han alltså ha återvänt till Mamerki.

Och han bör ha vetat var skatten fanns, säger Bartlomiej Polańczyk på ortens museum.

I höstas förekom uppgifter om att ett pansartåg lastat med guld och dyrbarheter skulle finnas gömt i gångarna under Wałbrzych i sydvästra Polen inte långt från Wrocław. Skattsökare från hela världen reste till området för att vara med och turistinkomsterna ökade avsevärt. Letandet pågår fortfarande, men hittills har guldtåget inte hittats. (TVN24 och wB 22 april 16)

Läs mer om skatten i Wałbrzych >>

 

 

Skattsökarna börjar leta efter spöktåget i nästa vecka

Publicerad 2015-11-06
En av tunnlarna i Riesen Projekt. Bild. wikipedia.

En av tunnlarna i marken under Wałbrzych – här någonstans hoppas man kunna hitta ett tåg lastat med skatter.
Bild. wikipedia.

Två separata arbetslag har nu fått grönt ljus för att försöka hitta det nazistiska guldtåget i tunnlarna under Wałbrzych – om det nu finns något tåg.

De militära experterna har i sina undersökningar av området inte hittat något som kan vara farligt, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

I den första gruppen ingår de två män, Piotr Koper och Andreas Richter, som gjorde myndigheterna – och världen – uppmärksamma på att det kunde finnas ett gammalt pansartåg under jord, gömt av nazisterna när Röda armén närmade sig i maj 1945. De inleder sitt letande i nästa vecka.

Grupp nummer två består av specialister från Tekniska högskolan i Kraków.

Rykten om spöktågets existens har florerat ända sedan andra världskrigets slut. De nu aktuella uppgifterna om ungefär var tåget ska vara beläget ska komma från någon som var med och gömde det 1945 men som tigit till nu. Koper och Richter har visat upp gamla anteckningar och kartor, men enligt experterna är de så åtgångna av tidens tand att de är svåra att tolka.

De vildaste spekulationerna går ut på att tåget är lastat med guld och andra skatter som nazisterna stal och packade på tåg för att forsla hem till Tyskland. Kanske till och med det försvunna bärnstensrummet i Katarina den Storas palats, som tyskarna under kriget monterade ner och tog med sig – och som inte återfunnits.

Mindre upphetsade gissningar handlar om dokumentation av olika slag eller kanske vapen från den tiden – hur som helst var det något man inte unnade de sovjetiska trupperna.

Många har sökt sig till Wałbrzych i förhoppningen om att vara med om man hittar guldtåget och turismen har upplevt ett uppsving utan like. En ny våg av skattsökare kan väntas nu när letandet börjar på allvar.

Hur som helst ska nazisternas underjordiska gamla transportsystem nu grundligt genomsökas. Med hjälp av kartorna och bilder från en markradar har man ett hum om var man ska börja. (Polskie Radio och wB 5 nov 15)

Militära experter undersöker fyndplats

Publicerad 2015-09-29
En av tunnlarna i Riesen Projekt. Bild. wikipedia.

En av tunnlarna i Riesen Projekt.
Bild. wikipedia.

Militären har nu börjat undersöka den plats där det s.k guldtåget antas befinna sig i Wałbrzych. De letar efter farliga kemikalier, sprängämnen och strålning, säger Tomasz Smolarz, guvernör i Nedre Schlesien. Vi vill vara säkra på att det inte finns något där som är farligt för allmänheten, och undersökningen beräknas vara klar på lördag.

För en månad sedan informerade Piotr Koper och Andreas Richter myndigheterna i Wałbrzych om att de visste var det legendariska guldtåget från andra världskrigets dagar befann sig. De skulle ha fått uppgifterna och en karta av en person som var med och gömde tåget och som nu låg på sin dödsbädd. Med en markradar hade Koper och Richter lokaliserat tåget och ville ha 10 % av värdet i hittelön.

Walbrzych ligger sydväst om Wroclaw, nära gränsen till Tjeckien. Karta: Google maps.

Walbrzych ligger sydväst om Wroclaw, nära gränsen till Tjeckien.
Karta: Google maps.

Området spärrades genast av för att ingen skulle råka illa ut. Skattsökare har strömmat till och turismen blomstrar, även om de flesta experter betvivlar att man kommer att hitta någon skatt. Finns det något tåg, så är det nog snarare lastat med tyska vapen från den tiden eller dokumentation – efter kriget ville man visa hur systematiskt man gått tillväga. Och finns det något tåg förutsätter experterna att det är kraftigt minerat och livsfarligt att komma i närheten av. De militära experterna ska nu avgöra hur farlig platsen är.

Bakgrunden är denna: under andra världskriget samlade nazisterna ihop guld, antikviteter och andra dyrbarheter och lastade dem på tåg för att transportera hem till Tyskland. Det är ett av dessa tåg det handlar om.

Det aktuella området tillhörde före kriget Tyskland. Där fanns Breslau och Waldenburg (idag Wrocław och Wałbrzych) samt slottet Fürstenstein (idag Książ), vid den tiden påtänkt som Hitlers nya högkvarter. Därför byggdes ett omfattande transportsystem under jord – tunnlarna i området ingår i det s.k Riesen-projektet – och spöktåget ska enligt uppgifterna befinna sig på den underjordiska järnvägslinjen mellan Wrocław och Wałbrzych.

När Röda armén kom den 8 maj fick soldaterna order om att gömma tåget, och det ska vara en av dem som nu på sin dödsbädd avslöjat var tåget finns. (IAR, Polskie Radio och wB 29 sept 15)

Militära experter undersöker fyndplats

Publicerad 2015-09-29
En av tunnlarna i Riesen Projekt. Bild. wikipedia.

En av tunnlarna i Riesen Projekt.
Bild. wikipedia.

Militären har nu börjat undersöka den plats där det s.k guldtåget antas befinna sig i Wałbrzych. De letar efter farliga kemikalier, sprängämnen och strålning, säger Tomasz Smolarz, guvernör i Nedre Schlesien. Vi vill vara säkra på att det inte finns något där som är farligt för allmänheten, och undersökningen beräknas vara klar på lördag.

För en månad sedan informerade Piotr Koper och Andreas Richter myndigheterna i Wałbrzych om att de visste var det legendariska guldtåget från andra världskrigets dagar befann sig. De skulle ha fått uppgifterna och en karta av en person som var med och gömde tåget och som nu låg på sin dödsbädd. Med en markradar hade Koper och Richter lokaliserat tåget och ville ha 10 % av värdet i hittelön.

Läs vidare >>

 

Skattsökare dog vid inbrott i mausoleum

Publicerad 2015-09-09

Guldfebern rasar i sydvästra Polen, och inatt dog en 39-årig man som letade guld på en kyrkogård i Wałbrzychområdet.

Tre skattsökare hade fått uppgifter om att det skulle finnas guld och värdesaker i den tyska släkten von Kramstas familjegrav. Natten mellan tisdagen och onsdagen tog de sig in på kyrkogården, klättrade upp på mausoleet. En av dem klättrade ner med hjälp av en medförd repstege, men snubblade och slog huvudet i ett metallgaller.

Ambulans och polis tillkallades, men mannen var redan död. (TVP info 9 sept 15)

Skattletarna träder fram

Publicerad 2015-09-04

Polacken Piotr Koper och tysken Andreas Richter träder nu fram och berättar att det var de som kom med uppgifterna om att det står ett gömt tyskt pansartåg i tunnelsystemet under Wałbrzych.

Och det gör de för de tycker att myndigheterna har behandlat dem ganska kyligt, skriver tidningen Dziennik Gazeta Prawna.

Vi ville ha 10 % i hittelön, och pengarna skulle finansiera ett museum där tåget visades upp – det skulle kunna ge ett stort uppsving åt turistnäringen här, säger de. Men vi berättade vad vi visste – och sedan dess har vi inte hört någonting, säger Koper, som är amatörhistoriker och driver ett företag i Wałbrzych. (Polskie Radio 4 sept 15)

Läs mer om det legendariska spöktåget >>

Amatörhistoriker tror inte på guldtåget

Publicerad 2015-09-02

Jag tror inte på guldtåget, hur i hela friden skulle det kunnat finnas 300 ton guld i det utarmade Tredje Riket, skriver den kände polske populärhistorikern Bogusław Wołoszański på sin blogg efter att ha läst alla förhoppningsfulla spekulationer i digitala medier om fyndet i en tunnel under Wałbrzych. Varifrån skulle guldtackorna i Nedre Schlesien ha kommit? Allt guld skickades till Berlin och sedan transporterade Reichsbank det till Merkersgruvan där amerikanska soldater hittade det.

Wołoszański betvivlar också att retirerande tyska soldater skulle ha gjort sig av med tåget även om det bara var ett vanligt pansartåg. De var fulla med vapen och värdefulla i strid. Den befälhavare som hade gett order om det skulle ha blivit skjuten.

Men, skriver han, av hela mitt hjärta önskar jag att det faktiskt finns ett tåg där, det vore ett fynd för både Järnvägens museum och för Armémuseet. (TVP info 2 sept 15)

Tidigare artiklar om spöktåget i Nedre Schlesien >>

Guldtågets fyndplats förseglas

Publicerad 2015-08-31

Uppgifterna om det gåtfulla nazi-tåg som ska ha upptäckts i en av Hitlers tunnlar under marken i Nedre Schlesien har fått skattletarna på fötter. Men nu förseglas fyndplatsen.

Vi måste först och främst tänka på folks säkerhet, säger provinsguvernören Tomasz Smolarz. Armén kommer att göra en första undersökning och vanliga nyfikna kan räkna med att de inte ens kan ta sig in i skogarna runt slottet Książ.

Det var i förra veckan som två skattsökare tog kontakt med myndigheterna i Wałbrzych söder om Wrocław och sade att de visste var det legendariska spöktåget befann sig. Uppgifterna och en karta ska de ha fått från en man som låg på sitt yttersta och som hade varit med och gömt tåget 1945. De var beredda att berätta vad de visste mot 10 % i hittelön.

Myndigheterna gick snabbt ut och varnade för att tåget troligen är minerat och kanske också lastat med livsfarliga kemikalier – men nu arrangeras ”guldresor” till Schlesien av företagsamma resebyråer. Museet på slottet Książ tar emot bokningar från arrangörer som vill utforska det nazistiska Riesen-projektet – ett omfattande system av tunnlar och bunkrar i de schlesiska bergen från andra världskrigets tid.

Wałbrzychområdet (Waldenburg) och Wrocław (Breslau) hörde då till Tyskland, och på slottet, som då hette Fürstenstein planerades ett nytt högkvarter för Hitler. När Röda armén kom marscherande mot Berlin i maj 1945 slog de tyska trupperna till reträtt. Och då ska enligt ryktena ett tåg fullt av konst, antikviteter, guld och ädla stenar ha gömts i tunnelsystemet. Efter krigsslutet flyttades Polens gränser västerut och området bytte nationalitet. Under alla år har ryktena florerat, då och då har skattsökare hävdat att de hittat tåget – men sedan har det inte hörts mer.

Uppgifterna spred sig med blixtens hastighet över världen och intresserade strömmar till. Från början var många skeptiska men på fredagen sade biträdande kulturminister Piotr Żuchowski att man nu är till 99 % säkra på att det faktiskt finns ett tåg. Vad det tåget är lastat med vet man förstås inte, men med stor säkerhet är det farligt att komma i närheten av.

Skattsökarna är inte de enda som är intresserade av guldet. Judiska organisationer i USA har hört av sig och påmint om att nazisterna konsekvent lade beslag på judiska familjers ägodelar, och att man noga måste undersöka vem som från början ägt det rövade godset, så att det återlämnas till familjerna eller deras arvingar.

Även Moskva har påpekat att gods som befann sig på territorium som erövrats av sovjetiska trupper självklart ska tillfalla Ryssland. Man anser också att man har en del skadestånd att håva in för förluster som gjordes under kriget.

Enligt polsk lag tillhör det eventuella fyndet Polen. (Polskie Radio, IAR, PAP, wB 30/31 aug 15)

Experter väntas undersöka det upphittade tåget

Publicerad 2015-08-27

Vi tror att vi har lokaliserat det omtalade nazisttåget, som lastat med dyrbarheter gömdes av Hitlers soldater i slutet av andra världskriget. Det säger myndigheterna i staden Wałbrych, som inte vill gå vidare innan man informerat försvarsdepartementet, kulturdepartementet och departementet för statliga företag.

När två personer, en polack och en tysk, för ett par veckor sedan hörde av sig till Wałbrzych och meddelade att de hade hittat det legendariska guldtåget, tog man det ganska lugnt. Många har under decenniernas lopp hävdat att de upptäckt gömstället, men sedan har det inte hänt mer. Nu sade sig de två upphittarna vilja ge upplysningar om var tåget fanns – mot 10 % av värdet i hittelön.

Bakgrunden är den här. Under andra världskriget genomsökte den tyska ockupationsmakten landets museer, slott och privathem i jakt på smycken, antikviteter och värdefull konst. Allt lastades på tåg i riktning mot Berlin.

Men med tanke på de allierades bombningar startade tyskarna 1943 sitt berömda Riesen-Projekt (Jätteprojektet). I det ingick att ett nytt högkvarter skulle byggas till Hitler i Schloss Fürstenstein i Waldenburg i Nedre Schlesien. Ett nätverk av underjordiska gångar och bunkrar byggdes under jord, och järnvägsspår drogs fram. Man använde sig av tidens modernaste teknologi och arbetskraften var krigsfångar.

Men Hitler kom aldrig att ta sitt nya näste i bruk, Röda armén marscherade mot Berlin. Trupperna nådde Waldenburg i maj 1945, och de stulna skatterna kördes skyndsamt i säkerhet. Efter krigsslutet flyttade Polens gränser västerut, Waldenburg blev Wałbrzych och Schloss Fürstenstein blev slottet Książ, ett mål för många turister i regionen.

Snart uppkom rykten om att ett nazisttåg lastat med skatter fanns gömt i bergen i Nedre Schlesien och idag tror myndigheterna alltså att man lokaliserat ett tyskt pansartåg från kriget.

Så snart uppgifterna om det upphittade tåget spreds i medierna började skattsökare leta sig till Wałbrzych och bergen söder om Wrocław.

Myndigheterna vädjar nu om stor försiktighet.

Med största sannolikhet är tåget minerat, säger den kulturhistoriske rikskonservatorn Piotr Żuchowski. Det kan också finnas behållare med livsfarliga substanser ombord. Så länge inte experterna har granskat lasten är det farligt att röra någonting, skriver han i ett uttalande. (Polskie Radio, TVP info och wB 27 aug 15)

Historiskt slott eldhärjades

Publicerad 2014-12-11
Zamek Ksiąz i Wałbrzych sydöst om Wrocław eldhärjades på onsdagen. Foto: wikipedia.

Zamek Ksiąz i Wałbrzych sydöst om Wrocław eldhärjades på onsdagen.
Foto: wikipedia.

Slottet Ksiąz i Wałbrzyc sydöst om Wrocław eldhärjades på onsdagen. Inga människor skadades, men 500 kvadratmeter av taket är förstörda.

Branden tros ha uppstått i samband med renoveringsarbeten, och reparationerna beräknas kosta en miljon euro (9,85 miljoner svenska kronor), rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Slottet, som ursprungligen byggdes på 1200-talet, har en rik historia och räknas som ett landmärke i regionen. Dess tyska namn var Schloss Fürstenstein och tillhörde före andra världskriget greve Alexander von Hochberg. Under andra världskriget konfiskerades slottet av Hitler, men hamnade på den polska sidan av gränsen vid slutet av kriget. I dag är det imponerande slottet en stor turistattraktion. (Polskie Radio 11 dec 14)

Wawel bombhotades

Publicerad 2014-07-04

Den gamla kungaborgen Wawel i Kraków var en av flera offentliga institutioner i Polen som fick utrymmas på torsdagen efter bombhot.

Sex andra institutioner i Kraków plus administrationsbyggnader i Poznań, Łódź och Bydgoszcz, tullkammaren i Wrocław, Wałbrzych och Legnica samt ett militärt teknikinstitut i Gołgow fick också mail med bombhot. (3 juli 14)

Sök i webb-Bulletinen


sidebanner sidebanner sidebanner sidebanner
 • PolenPodden

  PolenPodden

  Avsnitt 46: I Sverige har broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” just skickats ut, men hur ser det ut med beredskapen i Polen? Vi pratar om författaren Olga Tokarczuk som prisas internationellt, liksom regissören Paweł Pawlikowski. Magda har sett hans nya film ”Cold War” – med Ted Bergdahl och Magdalena Domeradzka

  Till Podden >>

 • Valuta 22 maj 2018

  1 zloty = 2,57 kr.
  100 kr = 38,77 zloty
  Källa: Forex

 • Kalendarium

 • Besökare sedan 20 augusti 2012

  free counters