wB bland de mer inflytelserika bloggarna

webb-Bulletinen är en förhållandevis inflytelserik blogg, skriver nätsajten inflytande.se. Med runt 30 000 unika besökare det senaste året kommer wB före sjuttioen procent av alla svenska bloggar.

Många andra webbplatser länkar till wB, som är förhållandevis inflytelserik. Det är få bloggar som har stort inflytande och många har litet eller inget inflytande, skriver inflytande.se.

För två år sedan var sextiotre procent av de svenska bloggarna mer inflytelserika, idag tjugonio procent. Det är en ökning med trettiosex procent, en icke oäven förbättring på två år. (inflytande.se 5 juli 10)