2017 blir inte Bolesław Leśmians år

Poeten Bolesław Leśmian. Foto: wikipedia.

Poeten Bolesław Leśmian.
Foto: wikipedia.

Senaten, parlamentets första kammare, har röstat ner förslaget om att göra år 2017 till poeten Bolesław Leśmians år. Med 45 röster emot, 30 röster för och 12 nedlagda röster följde senaten den partipolitiska uppdelningen.

Bolesław Leśmian hette ursprungligen Bolesław Lesman och var av judisk härkomst. Han föddes 1877 i Warszawa där han också dog år 1937.

Leśmian har beskrivits som den främste förnyaren i den polska mellankrigslitteraturen, en litterär individualist och extremt originell. Han flyr historiens inverkan på litteraturen; istället bär hans litterära gärning spår av filosofiskt-metafysiska och psykologiska inslag. Leśmian är en barockens och romantikens store arvtagare: han förnyade balladen som litterär genre och återupplivade det mystiska, ironiska och paradoxala. Han var inte främmande för symbolismen som han använde för att gestalta filosofiska idéer – därför vill man gärna kalla hans poesi för filosofisk och djupt förankrad i Henri Bergsons filosofi. Drömmen är ofta hos honom ett sätt att upprätthålla kontakten mellan människan och verkligheten. Leśmians metafysik bygger på det komplexa förhållandet mellan Naturen, Guden och Människan. Även hans barnsagor och fantastiska erotiska dikter är starkt genomsyrade av existentiella frågeställningar.

Ett skamligt beslut, säger Solidaritetslegenden Jan Rulewski, själv senator.

Leśmian anses av många, däribland Nobelpristagarna Czesław Miłosz och Wisława Szymborska samt av den världskände science fictionförfattaren Stanisław Lem, vara den störste polske poeten under 1900-talet.

Den föga kända katolska författaren Czesław Ryszka kom med motförslaget att 2017 i stället ska ägnas kröningen av den heliga modern av Częstochowa.

Nu jäser sociala medier av spekulationer. Är det Leśmians judiska ursprung som fått PiS-senatorerna röstar nej till att sprida kunskap om hans litterära gärning? Eller har hans alltför modernistiska poesi inte gått hem bland politikerna? Det troligaste är väl att de som röstade mot Leśmian-året varken förstår hans poesi eller vet vem han var.

Dorota Tubielewicz Mattsson