Allvarliga brister i valmyndighetens datorsystem

Kommunalvalet i höstas blev ett tekniskt fiasko – valmyndighetens servrar kraschade, och rösterna var inte sluträknade förrän efter en vecka. Polska riksrevisionen, NIK, har nu rett ut vad som hände.

Vi har konstaterat allvarliga oegentligheter och ärendet har lämnats över till åklagaren, säger chefen för NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

Det har saknats en systematisk och långsiktig strategi för datorisering av val, det har inte funnits någon gemensam strategisk plan för datorisering av olika val. I stället har olika företag med olika datorsystem anlitats inför varje nytt val, skriver NIK i sin rapport.

2013 försökte valmyndigheten visserligen beställa en gemensam valplattform, men det misslyckades och kontraktet fick annulleras i januari 2014. Det ledde till att det blev ont om tid att skaffa ett nytt system inför EU-valet i maj 2014 och kommunvalet hösten 2014.

Sakkunniga på Tekniska högskolan i Warszawa har konstaterat att valmyndigheten varit alltför oprecis i sina krav när det gällde kvaliteten på det system som skulle användas vid kommunvalet.

Valmyndigheten har agerat oprofessionellt och brutit mot gällande juridiska bestämmelser, vilket lett till att vissa beslut fattades utifrån falska premisser och utan att ha precisa och objektiva bedömningskriterier, säger Kwiatkowski. Det innebär en risk för korruption.

Det system valmyndigheten bestämde sig för hade en lång rad allvarliga brister.

Presidentvalet i maj bör genomföras utan datorisering, skriver NIK.

Dorota Tubielewicz Mattsson