Anna Bikont blir svensk hedersdoktor

Författaren Anna Bikont. Foto: Marcel Lozinski.

Journalisten och författaren Anna Bikont har utsetts till hedersdoktor av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

I boken Vi från Jedwabne visar Anna Bikont hur historisk forskning kan bli en grund för att i litterär och dokumentär form gestalta och ge en spegelbild av vår samtid, säger Marie Demker, dekan för Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Den 10 juli 1941 bändes judarna i Jedwabne levande i en lada i utkanten av byn. Skulden lades efter kriget på de tyska nazisterna och det dröjde ända till 2000-talet innan det stod klart att det var byns katolska invånare som mördade sina egna grannar.

För sin reportagebok har Anna Bikont intervjuat överlevande, vittnen, dömda mördare och barn till såväl offer som förövare och upptäckte då att antisemitismen i högsta grad lever kvar i Polen. Boken lyfter fram den nationella och individuella förnekelsen i ett samhälle där Förintelsen är tabu och är därför lika mycket en berättelse om vår tid och om vad som händer med ett samhälle som inte gjort upp med sin historia.

Den politiska utvecklingen i Polen har gått i nationalistisk och auktoritär riktning under senare år. Den nationalkonservativa regeringen har inskränkt pressfrihet, yttrandefrihet och rättsstatlighet. I Polen finns dock en opposition mot utvecklingen, där Anna Bikonts arbete är och har varit en viktig del.

Det är hedrande att Anna Bikont accepterat att bli hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten och hennes gärning knyter även an till Göteborgs universitets historia som en antinazistisk kraft under andra världskriget, säger Marie Demker.

Anna Bikont har i sitt författarskap och sin journalistik under lång tid motarbetat de krafter som vill hämma individers frihet och rättigheter. I boken Vi från Jedwabne visar hon hur historisk forskning kan bli en grund för att i litterär och dokumentär form gestalta och ge en spegelbild av vår samtid. Hennes arbete understryker att vi aldrig ska tro att antisemitismen är ett överspelat fenomen eller enbart är en politisk ideologi som tillhör en viss epok, säger Marie Demker.

Vi från Jedwabne kom ut i Polen 2004, 2011 fick den franska utgåvan utmärkelsen European Book Prize, och 2014 översattes den till svenska.

Anna Bikont är psykolog, författare och journalist på tidningen Gazeta Wyborcza, som hon också var med och grundade inför de första demokratiska valen i Polen 1989. Hon kommer att närvara vid doktorspromoveringen vid Göteborgs universitet den 20

oktober. (Göteborgs universitet 9 maj 17)

Läs också Ett helvete av hat, wBs anmälan av Vi från Jedwabne >>