Ännu ett steg för lagen om IVF

Jag är alla polackers president, men inte deras samvetens. Ingen president bör vara det. Det sade president Bronisław Komorowski på dagens presskonferens, då han meddelade att han nu har undertecknat den lag som reglerar IVF-behandling. Med detta tog han också ställning mot dem som försöker att reglera människors samveten med hjälp av lagen, skriver tidningen Gazeta Wyborcza.

Än i det sista var det oklart hur presidenten skulle göra. Lagen har antagits i såväl parlamentet som senaten, men presidenten var tveksam till den punkt som handlar om möjligheten att ta celler från givare som inte medvetet kan ge sitt samtycke.

Avgörandet ligger nu hos Konstitutionstribunalen som detta ”men” skickas nu till.

Många polacker har sett fram emot IVF-lagen och därför har jag skrivit under, sade Komorowski. Det är ett stort steg framåt, hittills har det inte funnits någon lag som reglerar denna behandling mot barnlöshet.

Komorowski beskrev debatten om IVF-behandlingen som en dålig, ond debatt. Och det är svårt att inte hålla med. Debatten i senaten, som webb-Bulletinen refererat, var under all kritik. Många av ledamöterna i parlamentet var som döva och blinda för sakliga och medicinska argument. Den ökände professor Chazan, som efter åratal av flitig verksamhet som ”änglamakare” plötsligt blivit en Messias och auktoritet när det gäller respekt för det ofödda livet, hävdar att denna lag ”avmänskligar barn”. Kyrkan rasar och hotar med evig fördömelse.

Alla dessa kyrkans och högerns män och kvinnor som talar vackert om kärleken till nästan drar sig inte för att förödmjuka, kränka och förolämpa dem som har blivit till tack vare IVF-behandlingen och deras föräldrar som tagit det modiga beslutet. Och de träder nu fram och kräver att få tillbaka sin mänskliga värdighet som kyrkan och politikerna så lättvindigt tagit ifrån dem. Låt oss hoppas att deras röst kommer att ljuda högt.

Den antagna lagen kan skapa förutsättningar för att alla myter, missförstånd och primitiva föreställningar börjar avta för att så småningom försvinna. Avdramatisering och kunskapsspridning blir förhoppningsvis en välbehövlig följd av beslutet.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Partierna på högerkanten är inte oväntat mycket missnöjda. Deras hopp står till den kommande presidenten Andrzej Duda som med stor sannolikhet åtminstone kommer att försöka riva upp lagen och istället införa fängelsestraff för dem i vården som utför provrörsbefruktning.

Men än så länge är Polen en demokratisk och fungerande stat.