Om Rysslands relationer till EU och de forna öststaterna

Sambo eller särbo?Särbo eller sambo? Ryssland och Europa heter Jakub Swieciskis senaste häfte i Världspolitikens dagsfrågor som ges ut av Utrikespolitiska Institutet. Det är nyttig läsning för den som vill uppdatera sig i den ryska politiska traditionen och förstå vilka känslor som uppkommer när ett land förlorar sin stormaktsstatus.

Swiecicki visar också hur Ryssland uppfattar EU, och hur Kreml försöker odla relationerna med Berlin, Paris och London i stället för med Bryssel. Häftet är god information även för dem som vill ha bakgrunden till hur Ryssland hanterar relationerna med Polen och andra före detta satellitstater. Det är ju länder som ofta vill lämna den ryska maktsfären och bli accepterade som en del av ”väst”. Särskilt aktuell är den ännu inte helt avslutade Georgienkrisen. När rysk militär gick in i utbrytarstaterna Sydossetien och Abchazien, reste den polske presidenten till Tbilisi med statsöverhuvudena i Ukraina och de baltiska staterna för att med sin närvaro visa sitt stöd och påminna om att Ryssland inte bör lägga sig i självständiga staters inrikespolitik.

Även andra aktuella politiska frågor som den ryska energipolitiken – i synnerhet i förhållande till länderna i Centraleuropa – får sin belysning, och därmed blir det också tydligt varför till exempel Polen anstränger sig så för att kunna tillgodose sitt behov av energi utan att Moskva ska kunna påverka leveranserna.

Gunilla Lindberg