De polska åklagarna revolterar

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro. Foto: P Traacz, regeringskansliet.

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Traacz, regeringskansliet.

Ett femtiotal åklagare har anmält justitieministern/statsåklagaren Zbigniew Ziobro till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg. Det rapporterar Radio Zet.

Åklagarna anser sig ha blivit offer för den reform som Ziobro genomfört på åklagarmyndigheten. Många har omplacerats till jobb som inte motsvarar deras kvalifikationer. Med andra ord – de har degraderats. Åklagarna hävdar att Ziobros beslut varit godtyckliga och att de fråntagits rätten att överklaga. De påpekar att Ziobros åtgärder strider mot EU:s rekommendationer om åklagarens roll i rättssystemet.

Riksåklagaren har rätt att fatta sådana beslut, säger Andrzej Dera från presidentkansliet. Åklagarmyndigheten behöver driftiga åklagare, och bedömningen av dessa personer var tydligen inte tillräckligt positiv och därför har de omplacerats.

Tilläggas bör att omplaceringar och degraderingar av människor som arbetar inom det polska rättsväsendet nu förekommer dagligen. Så sent som för några dagar sedan ifrågasatte Ziobro en domares kompetens, anklagade henne för indolens och stängde av henne. Domaren, som heter Justyna Koska-Janusz, dömde för ett år sedan i en rättegång där Ziobro var målsägande. Justitieministern/riksåklagaren hade stämt den förre chefen för PZU (Försäkringskassan) för förtal eftersom han antytt att Ziobro ”såg till att samtliga inspelningar av telefonsamtalen mellan dem försvann”. Koska-Janusz friade den anklagade och kritiserade Ziobro för att i egenskap av minister och riksåklagare försökt påverka ett vittne. Dessutom fick Ziobro böta för att han kommit för sent till rättegången.

Eftersom Ziobros avstängning av Koska-Janusz saknade motivering kan man anta att den hängde samman med hennes dom i målet mot PZU-chefen, domen som inte utföll till justitieministerns fördel.

Ett annat välkänt fall är husrannsakningar hos den läkare som opererat Ziobros far. Fadern dog efter operationen, expertisen har inte kunnat påvisa att hjärtkirurgen begått några fel, men justitieministern släpper inte taget.

Denna justitieministerns/riksåklagarens vendetta mot människor som haft oturen att korsa hans väg är bara en del i den stora utrensningen som just nu pågår inom rättsväsendet. Konflikten med Konstitutionsdomstolen, omplaceringar och uppsägningar av domare och åklagare visar att de nu ska ersättas av fogliga och politiskt följsamma individer.

Dorota Tubielewicz Mattsson