Domstolsrådet kritiserar Ziobros brev

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Justitieminister Zbigniew Ziobro. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Justitieministerns brev är ett försök att sätta press på Konstitutionsdomstolen (KD) och injaga fruktan i domarna. Det sade Domstolsrådet, KRS, på torsdagen i ett uttalande om det brev som justitieminister Zbigniew Ziobro häromdagen skickade till Konstitutionsdomstolen.

Den kombinerade justitieministern och riksåklagaren har ingen rätt att bestämma över domstolens beslut, sade KRS. Konstitutionsdomstolens utslag är slutgiltiga och gäller utan undantag för alla, även om utslagen inte har publicerats i författningssamlingen. Dessutom är det premiärministerns skyldighet att publicera dem.

I ett brev till KDs ordförande Andrzej Rzepliński hotade Ziobro med rättsliga åtgärder mot domarna om de inte följde föreskrifterna för hur ärendena ska handläggas. Han dök dock inte upp vid domstolens möte på onsdagen, vilket ingår i hans arbetsuppgifter. Motiveringen var att om han var närvarande skulle allmänheten kunna tolka det som att han stöder domstolens olagliga agerande.

Konflikten inleddes i december när parlamentet antog en ändring av den lag som reglerar Konstitutionsdomstolens arbete. Förändringarna innebär dels att arbetet blir mer tungrott, dels en begränsning av domstolens oberoende ställning och möjligheter för presidenten och justitieministern att vidta rättsliga åtgärder mot domstolens ledamöter. Vid nästa sammanträde slog domstolen fast att den ändrade lagen strider mot grundlagen. Enligt premiärminister Beata Szydło var såväl sammanträdet som domslutet ogiltigt. Hon avstod från att publicera det i författningssamlingen för att det inte skulle träda i kraft.

Nu slår alltså Domstolsrådet fast att utslaget är giltigt oavsett om regeringen gillar det eller inte, att regeringschefen är skyldig att publicera dem och att justitieministerns brev är ett försök att skrämma domstolens ledamöter. I nästa vecka kommer EU-parlamentet med en resolution om Polen, där man enligt förhandsuppgifter kommer att uppmana EU-kommissionen att omedelbart försäkra sig om att KDs utslag respekteras. Parlamentet går alltså på samma linje som Venedigkommissionen, ett rådgivande organ i grundlagsfrågor som är knutet till Europarådet. Utöver det har USA satt press på den polska regeringen som emellertid hittills bestämt hävdat att man följer alla lagar och regler. (Warsaw Voice och wB 8 april 16)