En begravning – två verkligheter

Den mördade borgmästaren i Gdańsk, Paweł Adamowicz. Foto: FB.

Begravningen av Gdańsks borgmästare Paweł Adamowicz direktsändes både i den statliga televisionen TVP och de kommersiella tv-stationerna. Bulletinen följde sändningarna i TVP Info och oberoende TVN24.

Sändningen i TVN24 visade hur Gdańsk-borna sörjer och hedrar sin borgmästare, en stark gemenskap i denna fasansfulla stund och att det går att övervinna hat och hämndlystnad. Änkan Magdalena Adamowicz uppmanade till försoning, vänner och medarbetare talade om Paweł Adamowicz ideella testamente och de forna ovännerna Lech Wałęsa och Aleksander Kwaśniewski satt intill varandra. I studion fanns vänner och medarbetare och man mindes den mördade borgmästaren och hans livsverk. Det gav en stark och rörande känsla av gemenskap och solidaritet.

I TVP Infos sändning var mördaren huvudpersonen. I studion satt poliser, säkerhetsexperter och jurister och diskuterade förövarens påstådda psykiska ohälsa, ställde diagnoser, spekulerade kring hans framtida straff och vilka misstag väktarfirman gjort.

Kommentar: Dorota Tubielewicz Mattsson

Många åskådare märkte att TVP klippte bort varje bild på Donald Tusk och i stället fällde in en panoramabild av staden. En gång visades dock Tusk under en lång stund. När fadern Ludwik Wiśniewski sade att ”en människa som använder sig av hatets språk, som bygger sin karriär på lögner får inte sitta på de högsta posterna i vårt land och hädanefter ska vi följa den regeln” zoomade TVP in Donald Tusk. Detta insinuanta trick fyllde många tv-tittare med avsky och avsmak. Detta visar också hur ärliga makthavarnas ord om behovet av att bryta mot hat och våld är.

Även bilderna på hur de sex borgmästarna dagen innan bar Paweł Adamowicz kista in i Maria-basilikan redigerades bort. En slump? Knappast. Ingenstans i TVP visades dessa starka och symboliska bilder av gemenskap och solidaritet.

TVP fokuserade i stället på mördaren. Ingen talade om vad Paweł Adamowicz gjort för Gdańsk, om hans engagemang i flyktingfrågan, Europeiska Solidaritetscentret eller Museet över andra världskriget, om hans empati och nära relationer med Gdansk-borna. Istället gjorde man mördaren till dagen huvudperson. I TVP-studion talade man om hot, sänkt säkerhet, psykiskt sjuka personer och väktarfirmor som inte skyddar. Polisen gjordes till medborgarnas enda trygghet. Och så alla dessa bilder på justitieministern/riksåklagaren Zbigniew Ziobro …

Just Ziobro var dagens andra hjälte. I denna TVPs atmosfär av rädsla och otrygghet utlovar han skärpta straff – det är hans sätt att bygga upp en känsla av otrygghet som bara de styrande kan råda bot på.

Att Paweł Adamowicz sedan en lång tid tillbaka var utsatt för falska anklagelser och att man försökte misskreditera honom som politiker och människa hade undgått journalisterna i TVP, likaså att denna nedsmutsningskampanj kan härledas till regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

TVP uppmärksammade inte heller att mordet skedde i en situation då samhället är politiskt djupt delat. PiS-ledaren Jarosław Kaczyński och hans närmaste samarbetare uteblev då parlamentet höll en tyst minut för den mördade. Polens ambassadör i London beordrade att man skulle avlägsna alla blommor och ljus som ställdes utanför den polska ambassaden för att hedra Paweł Adamowicz. PiS-politiker i Gdańsk vägrar att tala om Adamowicz ideella testamente.

Mediernas uppgift är att förmedla information. Rapportera om känslor och stämningar som sprider sig i samhället. TVP:s sändningar av Paweł Adamowicz begravning visar tydligt att regimtrogna journalister vill (eller tvingas) sprida rädslans och otrygghetens gemenskap. Och inte den gemenskap som föder godhet, värdighet och demokrati.

PiS-regimen vill ge sken av att vilja överbrygga motsättningar. Men det är också bara ett sken, ett spel för gallerierna. I själva verket klarar regeringen inte ens att överbrygga sin egen småaktighet, hämndlystnad och hat (PiS-ledaren Jarosław Kaczyńskis ord i parlamentet om att oppositionen är ”förrädiska käftar” och kanaljer” som mördade hans bror kommer att eka länge i polackerna öron). Det är detta som visar den djupa klyfta mellan polackerna som dagens makthavare medvetet skapar. Skapar för att inte bara bryta ner den polska staten utan även det polska folket.

Dorota Tubielewicz Mattsson