En munk ryter till mot kyrkan

I en debattartikel i den katolska veckotidningen Tygodnik Powszechny kritiserar dominikanermunken Ludwik Wisniewski kyrkans män som bara ser grandet i andras ögon och inte bjälken i sina egna.

Dorota Tubielewicz Mattsson refererar en aktuell debatt i Polen.

Det smärtsammaste är att vi i Polen har munnen full med slagord om Evangeliet, Kristus och sanningen om Kristus. Samtidigt beter vi oss som om vi nyss lämnat grottstadiet. Det skriver dominikanermunken fader Ludwik Wisniewski i den ansedda katolska tidskriften Tygodnik Powszechny.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Fader Wisniewski blev känd då han år 2010 skrev ett brev till Vatikanens utsände i Polen. Han kritiserade kyrkans struktur och föreslog en förnyelse.

En icke vattnad växt torkar ut, skriver Wisniewski. Man kan låta bli att iaktta det och förbli i ett tillstånd av välsignat omedvetenhet och övertygelse om att allt är bra. Man kan också klandra alla andra för växtens förfall. Bara inte sig själv.

Munken vänder sig mot att man behandlar sina medsystrar och medbröder som fiender, skymfar dem och anklagar dem för att försöka förinta kyrkan och kristendomen.

Allt fler katoliker anser att detta beteende är en normal strävan att vårda människan, sanningen och Gud, påpekar han. I själva verket vänder de sig bort från människan och Gud. Det är ett gift som förgiftar vårt fosterland och vår kyrka.

Fader Wisniewski nämner två ”sanningens” förkunnare. Den ene är prästen och professorn Czesław Bartnik från katolska universitetet i Lublin har pekat ut enskilda personer, partier, den judiska lobbyn, den katolska vänstern m m, som vill förinta den polska staten och den polska kyrkan. Den andre är fader Dariusz Oko som länge kritiserat Tygodnik Powszechny och kallat tidskriften en ”förrädare” som kan skada mer än en öppen fiende.

Tygodnik Powszechny borde kanske stämma fader Oko, undrar Wiśniewski.

I denna text finns det ett viktigt budskap: alla bör rannsaka sig själva. Och därefter bör de deklarera att alla, troende och icke troende, människor med polska och icke polska rötter, är bröder och systrar i sitt gemensamma fosterland. Tillsammans bör alla bygga upp det självständiga Polen.

Den aktuella debatten om kyrkan och kyrkans roll i det polska samhället har alltså flera ansikten. Röster från personer som står katolska kyrkan nära kan också vända sig mot kyrkans alltför ofta okritiska och inskränkta uttalanden och ställningstaganden.

Hoppas bara att de inte blir nedtystade…