Ett land som flyter av mjölk och honung

President Andrzej Duda. Foto: Lukasz Plewnia. wikipedia.

Vi är i ett läge där oppositionen vill visa upp ett Polen där det pågår bråk, där man inte vet vem som styr, där det inte finns någon stabil demokrati. Stundvis luktar det inspiration utifrån. Det säger Polens president, Andrzej Duda, i en lång intervju i den regeringsvänliga tidningen Gazeta Polska.

Duda målar upp en världsbild som till fullo överensstämmer med regeringspartiet Lag och Rättvisas (PIS) bild. Huvuddragen är att den ”goda förändringen” framskrider enligt planerna. Problemen med Konstitutionsdomstolen kommer att lösa sig av sig själva när den förre ordföranden Andrzej Rzepliński nu äntligen är borta.

Konflikten visar hur politisk aggressivitet kan leda till destabilisering av institutioner som Konstitutionsdomstolen, kommenterar statsöverhuvudet.

När det gäller utrikespolitiken är allt också som det ska. USAs blivande president Donald Trump tycker om polacker, det sade han själv till Duda i ett mycket bra samtal. Med Tyskland för man ”partnerssamtal”. Polen har lite bekymmer med Ryssland med det kommer att ordna sig.

Problemet är den politiska oppositionen som ju uppenbarligen vill uppvigla och uppmana till oroligheter i landet. Duda utvecklar tanken tillsammans med Gazeta Polskas hjälpsamma reportrar:

Oppositionen vill visa ett Polen där det pågår bråk, där man inte vet vem som styr, där det inte finns någon stabil demokrati. Stundtals luktar det inspiration utifrån, blir konklusionen.

Det här problemet har Polen haft i flera århundraden, det ledde ju till att Polen delades tre gånger. På den tiden var inflytandet från de kringliggande supermakterna mycket stort, ett inflytande med rötterna i familje-, klass- och affärsförbindelser. Som vi vet kan även andra band förekomma, säger han.

De frågvisa journalisterna från Gazeta Polska krävde dock ett mer konkret svar: Handlar det om främmande makt? ville de veta.

Det vore naivt att tro att det inte finns sådana inflytanden, för det finns det, säger Polens president.

Därmed har vi under årets sista skälvande timmar fått veta att Polen under PiS styre är ett land som flyter av mjölk och honung och att den politiska oppositionen går ett annat lands ärenden. Vilket land det handlar om och hur oppositionen går tillväga specificeras inte. Men fröet är sått.

Dorota Tubielewicz Mattsson