Förintelsen – polska angivare och mördare

I samband med den nya lag som gör det straffbart att använda uttryck som polska dödsläger har det påpekats att det fanns polacker som hjälpte nazisterna och angav judar. Man har också påmint om pogromerna i Jedwabne 1941 och Kielce 1946.

Antisemitismen i Polen är både väl känd och väl studerad. Historikern och författaren Artur Szulc har granskat vad forskarna kommit fram till.

Monumentet över pogromen i Jedwabne 1941.
Foto: Jacques Lahitte, wikipedia

Hur många judar mördades eller angavs av polacker under Förintelsen? Det är ett ovedersägligt faktum att det fanns polacker som angav eller mördade judar 1941–1945. Men hur många handlade det om? I vilken omfattning var den polska befolkningen inblandad i den nazityska likvideringen av judar? Det enklaste och ärligaste svaret är: ingen kan ge exakta siffror.

Historikern Artur Szulc.
Foto: Robert Farmer.

Men vad säger forskningsresultaten? Det finns ingen studie som täcker samtliga polska områden som var ockuperade av Tyskland 1939–1945. Närmast kommer kanske professor Barbara Engelking-Boni som i sin bok Jest taki piękny słoneczny dzień … Losy Żydów szukający ratunki na wsi polskiej 1942–1945 (Det är en så vacker och solig dag … Ödet för de judar som sökte sin räddning på den polska landsbygden 1942–1945). Hon har studerat såväl judiska vittnesmål som protokollen från 300 rättegångar som ägde rum i Polen efter kriget och som rörde angiveri eller mord på judar.

Baserat på sin forskning kommer hon fram till att polsk landsbygdsbefolkning – i olika trakter – angav 1559 judar och mördade 1015. Hon anger själv att hon räknat försiktigt och att de verkliga siffrorna kan vara lägre eller högre.

Forskaren Jan Grabowski som skrivit boken Judenjagd – Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium dziejów pewnego powiatu (Judenjagd – Jakten på judar 1941–45. En studie över händelserna i en storkommun), har fokuserat på storkommunen Dąbrowa Tarnowska i sydöstra Polen. Han kommer fram till att polacker där angav eller dödade 181 gömda judar.

Författaren Alina Skibińska som har studerat landsbygden kring staden Kielce, har i sin forskning (som bland annat redovisas i antologin Zarys Krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942–1945, Skiss över landskapet. Den polska landsbygden inför utrotningen av judar 1942–1945) – som också involverat granskningar av rättegångsprotokoll – identifierat 200 fall där polacker angav eller mördade judar 1942–44.

Till detta kan läggas de studier (Wokół Jedwabnego, två delar, 2002) som gjorts om pogromer där polsk befolkning medverkade sommaren 1941 sedan tyska militära förband avancerat österut. Framför allt har polska historiker tittat specifikt på regionen nordväst om staden Białystok och detta på grund av den uppmärksammade massakern på judar i staden Jedwabne. I Jedwabne uppgår antalet offer till minst 350. Grupper ur lokalbefolkningen (alltså polacker, ukrainare, vitryssar och litauer) i före detta östra Polen, som hamnade under sovjetisk ockupation efter september 1939, medverkade i tyska övergrepp och pogromer, antingen som aktiva förövare eller passiva sympatisörer. Andra var vettskrämda av det som pågick inför deras ögon och vågade inte protestera. Allt detta är bekräftat i vittnesmål, rapporter och även fotografier. Pogromer ägde rum längs med hela östfronten sommaren 1941 och cirka 20 000 judar mördades i dem. Judar brändes ihjäl, misshandlades till döds med påkar eller järnstänger av sina grannar. Eller sköts av tyskarna.

Så hur många judar angavs eller mördades av polacker 1941–1945? Siffror som 10 000, 120 000 och 250 000 har förekommit i diskussionerna mellan historiker i Polen. 10 000 eller 250 000 – med andra ord, gapet mellan den lägsta siffran och den högsta indikerar att det handlar om gissningar, än så länge.

Under 2018 kommer det polska Centret för Förintelsestudier ut med ett verk i två delar som heter Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach ockupowanej Polski (Det är alltjämt natt. Ödet för judar i utvalda storkommuner i det ockuperade Polen). Detta alster är resultatet av ett forskningsprogram som pågått i flera år. Redan i presentationstexterna anges att studien visar att den polska befolkningen var inblandad i likvideringen av judar i större utsträckning än vad som tidigare antagits. En sak är säker: debatten kommer att fortsätta i Polen och utanför landet.

Artur Szulc