Historieboken vi länge har behövt

Med Polen i Europa har Peter Johnsson fyllt en lucka.

Med Polen i Europa har Peter Johnsson fyllt en lucka.

Polen i Europa
En resa i historien 966–2005
Peter Johnsson
Carlssons Bokförlag 2005
Länge har vi saknat en bok om Polens historia på svenska och Peter Johnsson har med Polen i Europa fyllt den luckan på ett utmärkt sätt.
Enkelt och medryckande berättar han inte bara om den regelrätta historien fram till modern tid – han har också ett antal specialkapitel som tar upp särskilda fenomen i den komplicerade polska mentaliteten.

Johnsson sätter in Polen i ett europeiskt sammanhang – och talar om Europa i ett polskt perspektiv. Historien ger förklaringen till Polens och polackernas agerande förr och nu. Då tänker jag inte bara på relationerna till arvfienden Ryssland utan också till Litauen, Ukraina och Vitryssland som tidigare var delar av den europeiska stormakt som Polen utgjorde för några sekler sedan. Samt förstås förhållandet till Europa.

Läser lusen av Englund

Särskilt intressant är det givetvis när Johnsson läser lusen av Peter Englund, som han med stöd av polska historiker finner ohemult svensk-patriotisk och icke-objektiv i sin beskrivning av 1600-talets svensk-polska relationer.
Två fenomen i den polska historien är anmärkningsvärda: szlachtan och förhållandet till religionen.

Szlachtan – alltså den gamla lantadeln – såg i omsorgen om sina egna rättigheter till att Polen åts upp av de nya stormakterna Preussen och Ryssland och det gamla habsburgska Österrike.

Efter landets delning uppstod den polska patriotism som medfört att polska flyktingar i påfallande utsträckning hållit fast vid sin särart och aldrig släppt kampen för ett fritt Polen – varken på 1800-talet eller 1900-talet.

Även Jaruzelski var katolskt uppfostrad

Johnsson utvecklar också polackernas syn på religionen. Ända fram till 1600-talet var religionen till Vatikanens förtret i princip en privatsak. Därefter tog den romerska katolicismen över, framgångar i krig blev ett tecken på att jungfru Maria höll sin skyddande hand över sitt folk. Mariakulten var ett viktigt stöd under krig och ockupationer, och på 1800-talet blev det självklart att patriot är lika med katolik.
Under den kommunistiska eran var de politiska ledarna (t ex general Jaruzelski) i princip fostrade i varmt katolska hem, vilket naturligtvis verkade återhållande på kravet att avskaffa religionen.

När Karol Wojtyla blev påve var det självklart för det polska folket att också se honom som sin ledare, och med sitt stora inflytande bidrog han till kommunismens fall.

Polen i Europa har en omfattande litteraturförteckning för den som vill fördjupa sig, samt ett personregister. Till nästa upplaga skulle jag önska mig ett sakregister – och en bättre korrekturläsning.

Gunilla Lindberg

Texten har tidigare publicerats i Skånsk-Polsk Bulletin