Historiskt slott kan bli Harry Potterskola

Medeltidsborgen kan bli trollkarlsskola. Foto: Rafał Konieczny, wikipedia.

Medeltidsborgen kan bli trollkarlsskola.
Foto: Rafał Konieczny, wikipedia.

I höstas arrangerades ett Harry-Potter-event (live) i den ståtliga 1200-talsborgen Czocha i sydvästra Polen. Nära 200 häxor och trollkarlar minglade och utövade trollkonster med sådan framgång att man nu samlar in pengar för att försöka köpa borgen – en miljon dollar beräknas räcka.

Czocha har varit populärt som miljö i filmer, bland annat The Witcher, Bortom Sherwoodskogen och Spellbinder har spelats in på slottet.

Borgen byggdes i mitten av 1200-talet av den tjeckiske kungen Wenceslas I som en del av gränsbefästningen mot Schlesien. Både kungar, prinsessor och biskopar har bott i borgen senare också olika centraleuropeiska riddarsläkter och periodvis har det legat övergivet. Men i början av 1900-talet köptes Czocha av Ernst Gutschow, en tysk cigarrbaron, som lät restaurera borgen efter ritningar från 1700-talet.

Gutschow hade goda relationer med det kejserliga hovet i Ryssland, och många ryska emigranter bodde hos honom ett tag.

Under andra världskriget inhystes den tyska krigsmaktens chifferskola här.

När Gutschow 1945 lämnade borgen packade han in och gömde sina mest värdefulla ägodelar. Efter kriget plundrades Czocha gång efter annan, både av Röda armén och av polacker. Den största stölden begicks av slottsbibliotekarien som hittade Gutschows gömställe. Tillsammans med borgmästaren i Lesna packade hon en lastbil full med dyrbarheter, bland annat släkten Romanovs kröningsinsignier, som smugglades ut till den amerikanska zonen.

På 1950-talet togs slottet över av den polska krigsmakten. Sedan 1996 har det varit öppet för allmänheten som hotell och konferensanläggning.

Och i framtiden kanske det blir permanent säte för trollkarlsskolan Hogwarts. (Warsaw Business Journal, Wikipedia och wB 1 mars 16)