Högern hetsar mot Michnik

Adam MIchnik. Foto: Foto: Stephan Röhl, wikipedia

Adam Michnik. Foto: Foto: Stephan Röhl, wikipedia

Makthavarna och deras medier rasar mot Gazeta Wyborcza. Tidningen har länge stått i skottlinjen på grund av sin kompromisslösa journalistik som punkterar PiS-regeringens ideologi och politiska agerande. Nu har kritikerna fått ytterligare en anledning att reagera – den här gången med glädje: läsarna sviker Gazeta Wyborcza och upplagan sjunker.

Regimtrogna statliga TVP har i sitt nyhetsprogram slagit fast att GW:s besökssiffror i flera år stadigt gått ner – källan är kioskförsäljarna.

TVP passar också på att klandra chefredaktören, Adam Michnik, för att han lägger sig i politiska angelägenheter. Opartiska medier är vad Polen behöver och Michniks engagemang i KOD (Kommittén för demokratins försvar) är, antyds det, anledningen till GW:s problem.

Michnik själv, som för övrigt nyligen fyllt 70, har också fått sig en släng av hat och hets. TVP förvanskar hans biografi på ett sätt som väcker avsky bland alla som minns kommunisttiden och Michniks engagemang i den antikommunistiska oppositionen. Att påstå att Michnik ”talade med samma röst som kommunisterna”, att hävda att han försvarade kommunistledaren, general Jaruzelski, och visa bilder på hur han under Rundabordssamtalen dricker vodka med kommunisterna i Magdalenka är att manipulera fakta. TVP drar också upp Michniks halvbror (nu bosatt i Sverige) som under Stalintiden var domare och vid 22 års ålder sattes att döma i politiska rättegångar (människor avrättades till följd av hans domslut). Samtidigt glömmer man att Michnik ända sedan 1960-talet var en av kommunisttidens främsta dissidenter, att han varit politisk fånge men under krigstillståndet avslog regimens förslag att slippa ur fängelset mot att han lämnade landet, att han på 1970- 0ch 80-talen var aktiv inom KOR (Kommittén för arbetarnas försvar) och Solidaritetsrörelsen, att han för sin oppositionella verksamhet relegerades från universitetet och att han skrivit 20 böcker.

Två halvsanningar blir inte en sanning. De förblir halvsanningar, eller snarare halvlögner, som syftar till att manipulera.

Att Gazeta Wyborcza, liksom alla världens medier, har en politisk profil är ingalunda någon nyhet eller hemlighet.

Tidningsbranschen har idag två problem – den största inkomstkällan, annonserna har gått över till internet, likaså läsarna. Den globala konsumtionen av tryckta medier har de senaste åren sjunkit med 25 %.

Och Adam Michnik förblir Adam Michnik. Han som överlevt den kommunistiska regimens förföljelser och trakasserier kommer nog också att överleva PiS, den polska högerns och TVP:s trakasserier.

Dorota Tubielewicz Mattsson