Hur man misskrediterar en människa

Józef Pinior. Foto: Adam Nurkiewicz, wikipedia.

Józef Pinior. Foto: Adam Nurkiewicz, wikipedia.

Tidigt på tisdagsmorgonen trängde poliser från Antikorruptionsbyrån (CBA) in hos Józef Pinior, legendarisk Solidaritetsaktivist och f.d. senator för oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). Pinior greps, misstänkt för mutbrott. Utanför stod ett team från statliga TVP och filmade. Nyheten om att Pinior misstänks för korruption kablades ut redan före kl. 07.00.

Tio andra personer greps samtidigt, alla anklagade för korruption.

Enligt åklagaren ska Pinior ha tagit emot 40 000 respektive 6 000 złoty (ca 100 000 respektive 15 000 svenska kronor) i mutor för att hjälpa till att snabbt fixa ärenden inom statliga eller kommunala myndigheter.

Pinior erkänner inte brott och vägrar att lämna någon förklaring, informerar åklagarmyndigheten i Poznań.

Häktningen har väckt starka känslor. Kommittén för demokratins försvar, KOD, demonstrerar utanför åklagarmyndigheten mot gripandet. Flera politiker betvivlar att Pinior, som hittills ansetts som oantastlig, skulle ha gjort sig skyldig till korruption. Förre premiärministern Włodzimierz Cimoszewicz säger i en radiointervju att Pinior enligt hans åsikt är en ”kristallren” människa.

Jag vet inte vad det handlar om, säger Cimoszewicz, men om anklagelserna visar sig vara sanna skulle det vara en oerhört smärtsam besvikelse.

Även Władysław Frasyniuk, själv en Solidaritetslegend och en nära samarbetare till Pinior under Solidaritetstiden, ställer sig tveksam till anklagelserna.

Jag har känt Józef sedan många år tillbaka och tvivlar inte på att han är en hederlig man, säger Frasyniuk.

Nio av de misstänkta ska nu ha släppts och bara Pinior och hans assistent hålls kvar. Misstankarna gäller främst assistenten som ska ha åberopat sig på bekantskapen med Pinior när han utlovade hjälp. Man kan därför misstänka att Pinior dragits in i historien i avsikt att kompromettera honom och samtidigt visa hur kompromisslösa och effektiva de nya makthavarna är.

Redan under den förra perioden i regeringsställning för tio år sedan använde PiS liknande metoder för at misskreditera politiska motståndare. Ett uppmärksammat fall som fick ett mycket tragiskt slut var den korruptionsanklagade ministern Barbara Blida som tog livet av sig i samband med gripandet och vars brott aldrig kunde bevisas.

Gripandet tycks alltså ha politiska undertoner. Det gäller att eliminera politiska motståndare med alla tillgängliga medel – hittar man inget politiskt i IPNs (Nationella minnesinstitutet) arkiv kan man alltid anklaga dem för korruption. Det viktiga är att så ett frö och sända den rätta signalen ut i samhället och världen.

Det handlar också om att sprida rädsla. Det är en tydlig varning: är du emot regeringspartiet PiS kan du sluta som Pinior, Blida, Wałęsa och andra. Tänk dig för!

Sist men inte minst handlar det liksom i Wałęsas fall om att misskreditera forna Solidaritetshjältar och visa polackerna att de inte är och aldrig varit att lita på. Slutsatsen ska vara entydig: det var inte Wałęsa, Borusewicz, Pinior, Michnik, Frasyniuk m.fl. som störtade kommunismen. Det gjorde de sanna hjältarna – bröderna Kaczyński.

Dorota Tubielewicz Mattsson